ralc.co.il

true

סדרי הפיצויים לענף התיירות ולענף החקלאות בשל המצב הבטחוני

04.08.2006

משרד האוצר

ו' באב התשס"ו
31 ביולי 2006

דב. 2006-961

הודעה לעיתונות

הושגו הסדרי סיוע לענפי התיירות והחקלאות בצפון הארץ

שר האוצר: ההסדרים נותנים את התשובות לענפים שנפגעו עקב מצב הלחימה.

ההסדרים הללו נעשו במהירות האפשרית על מנת לשפר את מצבם של העובדים בצפון והם מהווים המשך להסדר שנחתם ביום ה' האחרון.

השר הירשזון הוסיף כי מצא בשרי התיירות והחקלאות שותפים נאמנים לדרך וכי העניקו את מלוא שיתוף הפעולה בנושא.

צוותי האוצר, רשות המיסים, משרדי החקלאות והתיירות וראשי הענפים הגיעו להסדר סיוע לענפי התיירות והחקלאות.

בבניית עקרונות הסדר התיירות נלקחה בחשבון העובדה כי מדובר למעשה בענף המתבסס על עונתיות המשיג את רווחיו בעיקר בעונת הקיץ וכן העובדה כי התאוששותו של הענף מהמצב בו הוא נתון עקב הלחימה, ארוכה ואיטית יותר בהשוואה לענפים אחרים במשק. במסגרת זו סוכם כי בתי המלון יקבלו 68% מההפרש בין המחזור של חודש זה למחזור מקביל בשנה שעברה. יינתן להם סיוע לתקופה נוספת של חודשיים מסיום האירועים ולצימרים יינתן סיוע לתקופה של שלושה שבועות מסיום האירועים , וזאת מתוך התחשבות במשך זמן התאוששות הענף, כאמור.

משרד האוצר והעומד בראשו רואה את ענף התיירות כאחד הענפים הכלכליים החשובים למדינת ישראל ועל כן גילה התחשבות בצרכים המיוחדים של התאחדות המלונות בפרט, וענף התיירות בכלל, הנובעים מהמצב. בהתאם לזאת, נעשה מאמץ מצד רשות המיסים להגיע עם ההתאחדות להסדר שיענה על הבעיות ויקל על הענף באמצעות עקרונות הפשוטים ליישום מבחינה ביורוקרטית.

בענין הסדר החקלאות השר אמר כי החקלאים מהווים נדבך מרכזי בכלכלת הארץ ובצפון בפרט ולכן שאף לסיים את ההסדר עמם במהירות האפשרית. עוד הוסיף השר כי החקלאים שנפגעו עקב מצב הלחימה יפוצו על ימי הקטיף שהפסידו ועל נזקים שנגרמו לתוצרת מן החי.

הפיצוי על אובדן ימי הקטיף יתבסס על עלויות הייצור הנורמטיביות, וינתן בהתאם למספר ימי הקטיף שאבדו עקב הלחימה.
הפיצוי בגין נזקים לתוצרת מן החי ינתן בהתאם לנתונים ממוצעים שנאספו בשטח.

הפיצוי ינתן במלואו לחקלאים בקו העימות, הנמצאים בטווח של 9 ק"מ מהגבול.
תושבי קו עימות ב', כלומר היישובים הנמצאים דרומית לקו העימות יקבלו 60% מהפיצוי.

במידה ויבחרו בכך, וכתחליף לפיצוי הנורמטיבי, יוכלו החקלאים בקו העימות בלבד, לדרוש בדיקה פרטנית של הנזקים על ידי מס רכוש.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-733-סדרי-הפיצויים-לענף-התיירות-ולענף-החקלאות-בשל-המצב-הבטחוני.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú