• סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

דיוני שומות

 • בהמ"ש קובע בפרשת ד"ר שגב כי גילוי מסמכים על ידי פקיד השומה במהלך הדיון השומתי, הוא אחד מזכויות היסוד הכוללת את " הזכות לטיעון והנמקה " של האזרח עם רשויות המס. זכות זו כוללת את חובתו של עורך השומה לערוך פרוטוקול דיון שיתעד את מהלך הדיון בינו...

 • פקודת מס הכנסה חובקת שורה רחבה של חובות אך גם כוללת מגוון של זכויות הבאות לשמור ולהגן על משלם המס. כגון: הזכות לשירות הוגן ואדיב, הזכות ליחס של אמון, הזכות לתשובות בזמן, הזכות לסודיות, הזכות מניהול ספרים כחוק, הזכות לטיעון וקבלת הנמקה ועוד ...

 • המערער היה שותף לעסקת מכר מניות וביקש על פי חוק חופש המידע כי פקיד השומה יגלה לו את פרטי הסדר המס שהושג עם שותפו.
  אלא שהוא לא לקח בחשבון כי ערעור מס - אינו ההליך הנכון לדרוש גילוי מסמכים בסכסוך אזרחי עם שותפו.
  רמי אריה, עו"ד רו"ח


 • כידוע, חוקי המס בישראל מנוסחים בצורה מסובכת ומורכבת, ועשויים "טלאים טלאים", כפי שניסח זאת אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון בדימוס, בע"א 165/82 קיבוץ חצור.
  עוזי שוחט, עו"ד ורו"ח

 • ביום 7.6.07, ניתן פס"ד בבית המשפט המחוזי בת"א ע"ש 1214/05, אס.גי. אחזקות טקסטיל בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל – הממונה על מס הבולים אשר השווה את מעמדו של חוק מס בולים לחוק מס ערך מוסף בכל הקשור לזכות הקיימת לנישום שלא לשלם מס השנוי במחלוקת במהלך...

 • דיני המס השונים, מאפשרים לפקידי השומה, לרבות כל פקיד ממשלתי, "שיקול דעת" במידה רחבה מאוד.
  לאחרונה, לאור הפרשות השונות ברשות המיסים, עלתה שאלת הגבלה או צמצום היקף "שיקול הדעת" שיש לפקידי המס.
  אלעד רוזנטל, רו"ח


 • מהו המועד הסופי להגשת דו"ח לשנת 2006? מי חייב בהגשת דו"ח לשנת 2006? במסגרת הרפורמה במס שתחילתה מיום 1 בינואר 2003 נקבע כי יתאפשר דיווח על הכנסות מחו"ל באמצעות "מנגנון דיווח מקוצר", הדיווח והתשלום באמצעות "מנגנון דיווח המקוצר", הזכות להגשת ד...

 • מה בין תכנון מס לגיטימי לבין תכנון בעל היבט פלילי?, הגישה הקלאסית– מבחן חוקיות האמצעים, התייחסות בתי המשפט, הרקע לתיקון 147 לפקודת מס הכנסה, המטרות בתיקון 147, הגורמים שיוצרים את התופעה של תכנון המס, התמודדות עם תכנוני המס, מתי נעשה סיווג ש...

 • לאחרונה ניתנו שני פסקי דין בשני עניינים שונים, אשר מהם ניתן ללמוד על חשיבות זכות השימוע בהליכים מול הרשות. בית המשפט העדיף שלא ללכת בתלם של בטלות יחסית, אלא הורה על בטלות מלאה של החלטות הרשות, על מנת לצקת תוכן של ממש להליך השימוע, כך שהוא י...

 • פנקסי המקדמות שהגיעו לחברות לשנת 2007 מתבססים על דוחות שהוגשו לשנת 2005 או 2004 (למי שטרם הגיש דוח לשנת 2005). מחשבי מס הכנסה "מתעלמים" מהירידה בשיעורי המס וכתוצאה מכך נדרשות מקדמות גבוהות מהנדרש, וההפרשים משמעותיים. לכן מומלץ כי במקרים שהק...