• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםיועץ מסמס הכנסה מגילת זכויות הנישום

מס הכנסה - מגילת זכויות הנישום

22.07.2007

מס הכנסה

מגילת זכויות הנישום (*)

נכבדי,

פקודת מס הכנסה חובקת שורה רחבה של חובות אך גם כוללת מגוון של זכויות הבאות לשמור ולהגן על משלם המס. הרינו מוצאים לנכון להביא לידיעתך, חלק מכללי היסוד הבסיסיים שנועדו לשמור על זכויותיך.

1. הזכות לשירות הוגן ואדיב

זכותך לקבל מידע ושירות נאותים והוגנים מעובדי משרד השומה. הינך זכאי ליחס אדיב ומנומס ממערכת מס הכנסה גם כאשר הינך מתבקש למסור מידע, מזמינים אותך לדיון או נקבעת ביקורת במקום עסקך. עובדי מס הכנסה הינם בראש ובראשונה עובדי מדינה שתפקידם לשרת את הציבור והינך זכאי כי ינהגו בך בהתאם. מצד שני, זכותם של עובדי פקיד השומה, כי תגמול להם ביחס הוגן, תוך התחשבות בעבודתם הקשה. זכור, המס נועד עבורך והוא חוזר למשלם.

2. הזכות להתלונן

אם לדעתך נגרמה פגיעה בזכויות המוקנות לך עפ"י החוק, אלה המופרטות במסמך זה ואחרות, הינך רשאי להפנות השגותיך לממונים במשרד השומה בו מתנהל תיקך, עד לדרג פקיד השומה. אם גם אז לא מצאת פתרון לבעייתך, באפשרותך לפנות למבקר אגף מס הכנסה שהוא נציב תלונות הציבור בנציבות מס הכנסה.

3. הזכות ליחס של אמון

הינך זכאי ליחס של אמון מצידנו כלפי הספרים שניהלת וכלפי הדיווחים כל עוד אין בידינו מידע נימוק סביר או ראיה המצדיקים הטלת ספק בנכונותם.

4. הזכות לתשובות בזמן

זכותך לקבל תשובה על פניותיך תוך זמן סביר. אם התשובה שלילית עליה להיות מנומקת.

5. הזכות לשמירה על סודיות

לא יעשה כל שימוש במידע הנמצא בתיקך אלא למטרות המותרות בחוק. על כל עובד באגף מס הכנסה חלה חובת שמירת סודיות בגין מידע שהגיע אליו בתוקף תפקידו. רק אתה זכאי לקבל מידע על חשבונותיך ע"י פניה בכתב אישית לפקיד השומה. פניה מעין זו, יכולה להיעשות על ידך או על ידי מי שהורשה על ידך כדין.

6. הזכות הנובעת מניהול ספרים כחוק

ניהול ספרים כחוק יביא לכך שספריך יחשבו כקבילים לצרכי פקודות מס הכנסה. דוח על ההכנסות המבוסס על ספרים קבילים והמקיף רמת הכנסה סבירה, גדולים סיכויו שיאשר ע"י פקיד השומה כשומה סופית.

אם קיבלת הודעה כל פסילת ספרים, זכותך לערער על החלטת הפסילה. פרטים על דרך הערעור ופרק הזמן בו ניתן להגישו, תוכל לקבל במשרד השומה.

7. הזכות לטיעון ולקבלת הנמקה

אם הגשת דוח על הכנסותיך לא תערך שומה לפי מיטה השפיטה, מבלי שתינתן לך הזדמנות סבירה להשמיע טענותיך. אם החליט פקיד השומה שלא לאשר הדוח שהגשת על הכנסותיך ולערוך לך שומה לפי מיטה השפיטה, על שומה זו להיות מנומקת, תוך פירוט הדרך שלפיה נעשתה.

8. הזכות להשגה על שומה ולערעור על צו

על שומה לפי מיטב השפיטה ניתן להגיש השגה מנומקת תוך 30 יום מיום קבלת השומה. הדיון בהשגה על שומה, לא ישמע בפני מי שערך את השומה. אם השגתך על השומה נדחתה והוצא לך צו, ניתן לערער עליו תוך 30 יום בבית המשפט המחוזי. אם לא תגיש השגה או ערעור במיוחד, יהפכו השומה או הצוים לסופיים.

9. הזכות לעיכוב תשלום מס השנוי במחלוקת

אינך חייב לשלם את המס השנוי במחלוקת, העולה על המס המגיע ע"פ הצהרתך, שנוצר בעקבות שומה לפי מיטב השפיטה או בעקבות הצו שהוצא לך. עם זאת, עליך לדעת כי אם ייקבע שהינך חייב בתשלום מס זה, תהיה חייב בתשלום הריבית והפרשי ההצמדה שיצטברו עליו.

10. הזכות להקטנת ניכויים במקור ומקדמות

אם על התשלומים שהינך מקבל מלקוחותיך חלה חובת ניכוי מס במקור, הינך רשאי לפנות בבקשה מנומקת לפקיד השומה להקטנת שיעור הניכוי במקור. הינך רשאי לבקש מפקיד השומה הקטנת המקדמות שהוטלו עליך. אולם, אם יתברר בסוף השנה כי הקטנת המקדמות לא תהיה מוצדקת תחוייב בתשלום הפרשי הצמדה וריבית. אם סירב הפקיד השומה להענות לבקשתך, הינך זכאי לקבל הנמקתו לכך.

11. הזכות לסיוע ולהדרכה בהגשת הדוח השנתי

כדי לסייע לך בהגשת הדוח על הכנסותיך, תוכל לקבל הדרכה ומידע ללא תשלום באופן אנונימי בלשכות ההדרכה של מס הכנסה הפועלות בסמוך למועד הגשת הדוחות השנתיים. בנוסף, עומדת לרשותך חוברת הסברים מפורטת בדבר זכויותיך וחובותיך ובה, בין השאר, הסברים למילוי הדוח.

12. הזכות להחזר מס

אם שילמת מס ביתר עפ"י הדוח שהגשת על הכנסותיך והדוח מבוסס על פנקסים שנוהלו כחוק, תוחזר לך יתרת הזכות בתוספת ריבית והפרשי הצמדה כחוק.

13. הפסקת פעילות

אם הפסקת פעילותך כעצמאי, עליך להודיע על כך בכתב למשרד השומה בו מתנהל תיקך, כדי שפקיד השומה יוכל לפעול בהתאם.

14. מילוי חובות כנישום

אם תגיש במועד וכדין הדוחות שהינך חייב בהגשתם, תשלם בזמן מס המגיע ממך ותענה לדרישות החוק, תקל עלינו להעניק לך את השירות המגיע לך ותמנע מעצמך טרדות מיותרות.

15. הצעות לשיפור

אנו עושים כמיטב יכולתנו לשפר השירות הניתן לאזרחים. עם זאת אם יש הצעה ליעול ושיפור, אנא כתוב לנו וכל הצעה תידון בהערכה ובפתיחות.

====================

(*)פורסמה ע"י נציבות מס הכנסה בחוברת "דע את זכויותיך וחובותיך" לשנת המס 1991, ונחתמה ביום 12 בספטמבר 1991 על ידי שר האוצר, יו"ר ועדת המשנה למיסוי של ועדת הכספים של הכנסת, נציב מס הכנסה, מזכ"ל ההסתדרות, יו"ר לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, להב – לשכת ארגוני העצמאים בישראל, לשכת רואי חשבון בישראל, לשכת עורכי הדין בישראל ולשכת יועצי מס וחשבונאים מוסמכים בישראל.

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש אוקטובר
לא רשומים אירועים לחודש נובמבר
לא רשומים אירועים לחודש דצמבר