• כדאי לבדוק את השלכות חוק ההתיעלות בתוקף מיום 1.1.2017 - משיכות בעלים, חברות ארנק, דיבידנד מוטב.
    טל' 073-2181818
true
דף הביתסעיף א סמכו להחזיר מס ל ושב חוץ

סעיף 16א - סמכות להחזיר מס לתושב חוץ

01.01.2007

16א. סמכות להחזיר מס לתושב חוץ

 

שר האוצר רשאי להורות על החזרת מס, כולו או מקצתו, לאדם שאינו תושב ישראל אם סכום המס שאותו אדם שילם בישראל עולה על הסכום שהותר לו, בגלל תשלום זה, בארץ מושבו הקבוע כזיכוי מן המס שחל באותה ארץ על הכנסתו שהושגה או שנבעה בישראל, גם אם הסכום לא הותר לו או לא ניתן לו כזיכוי בארץ מושבו, בשל הוראות קיזוז הפסדים באותה הארץ. [תיקון מס' 132 – תחולה על הכנסה משנת 2003 ואילך]

 

 

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה