• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםמס הכנסהדוח ועדת קפוטא מצא להפחתת מיסים ליחידים ולחברות

דוח ועדת קפוטא-מצא להפחתת מיסים ליחידים ולחברות

24.06.2005

וורסל את וורסל – רואי חשבון

Worcel & Worcel

Certified Public Accountants (Isr.)

וורסל מריו   – רואה חשבון

וורסל ליאור – רואה חשבון

וורסל אריק  – רואה חשבון

Worcel Mario – C.P.A. (Isr.) (Arg.)        

Worcel Lior    – C.P.A. (Isr.)

Worcel Arik    – C.P.A. (Isr.)

משרד: ביאליק 164/36 ר"ג    52523

טל' 03-7521731-Tel

Office: 164 Bialik st. Ramt-Gan

סניף השרון:אחוזה 127 רעננה 43373

טל' 09-7722553-Tel

Branch: 127 Ahuza st. Raanana

דאר אלקטרוני: lior@worcel.co.il  E-Mail:                           אתר אינטרנט: Web Site: http://www.worcel.co.il

 

 

 

 

תקציר הרפורמה במיסים החדשה

לשנים 2005-2010

 

 

 

במאמר זה נסקור את הנקודות העיקריות של המלצות הרפורמה במס החדשה ו 2 תיקונים עיקריים מתיקון 55 – חוק מיסוי מקרקעין.

הרפורמה עצמה משתרעת על 153 עמודים ומכילה חומר רב מאוד, המעוניינים לקרוא את כל החומר יכולים להכנס לאתר רשות המיסים.

 

להלן התקציר שנערך על ידנו.

 

שיעורי המס על יחידים

שיעור המס על יחידים הכולל בתוכו את מס הכנסה,ביטוח לאומי ומס בריאות ירד עד שנת 2010 ל 44% לעומת 49%

מתווה הורדת שיעור המס הישיר המירבי יהיה:

 

            שנת 2006 – 49%

            שנת 2007 – 48%

            שנת 2008 – 47%

            שנת 2009 – 46%

            שנת 2010 – 44%

 

שיעור המס על חברות

שיעור מס החברות ירד מידי שנה במתווה שיגיע ל 25% בשנת 2010.

 

            שנת 2006 – 31% (במקום 32% שהיה כתוצאה מהרפורמה הקודמת)

            שנת 2007 – 29% (במקום 30% - " – )

            שנת 2008 – 27%

            שנת 2009 – 26%

            שנת 2010 – 25% (בדומה לשיעור המס על רווח הון).

 

מס ערך מוסף

שיעור המע"מ ירד מ 17% ל 16.5% כנראה בחודש ספטמבר 2005 וירד שנית ל 16% כנראה בחודש ינואר 2006

 

משיקולים תקציביים מוצע שלא לבצע בשלב זה הפחתה מקבילה בשיעור מס השכר על מלכ"רים ומס השכר והרווח על מוסדות כספיים.

 

מס רכישה

ינתן פטור ממס רכישה על דירת מגורים יחידה לגבי סכום הרכישה של עד 550,000 ₪.

הפטור יחול גם לגבי דירת מגורים יחידה ששווייה עולה על הסכום האמור, עד תקרת הסכום של 550,000 ₪.

 

הטבת המס תגיע עד כ- 6,000 ₪.

ההקלות יינתנו במסגרת הוראת שעה ויחולו על מי שירכוש דירת מגורים החל מ 1 ביולי 2005 ועד 30 ביוני 2006.

 

פחת מואץ על מכונות וציוד – הוראת שעה

רכישת מכונות וציוד בענפי התעשייה,הבניה, החקלאות והתיירות תזכה בפחת מואץ של 100% במידה והמכונות והציוד נרכשו מ 1 ביולי 2005 ועד 30 ביוני 2006

 

מדובר על השקעות בענפים המדוברים שלא כוללים השקעה בקרקע,מבנים וכלי רכב.

 

בשל השקעות שיתבצעו בתקופה שבין 1 ביולי 2005 ל 31 בדצמבר 2005 יינתן בשנת 2005 פחת בשיעור רגיל ואילו השלמת הפחת ל 100% תיעשה בשנת המס 2006.

 

בשל השקעות שיתבצעו בתקופה שבין 1 בינואר 2006 ל 30 ביוני 2006 יינתן בשנת 2006 פחת  בשיעור רגיל ואילו השלמת הפחת ל 100% תיעשה בשנת המס 2007.

 

הכבדת נטל המיסים על הכנסות ורווחים מהון

אצל יחיד , שיעור המס על רווח הון ריאלי, על ריבית ריאלית ועל דיבידנד יהיה 20% ועל רווח באפיקי השקעה נומינלית יהיה 15%

בעל שליטה ימשיך להתחייב בשיעור מס של 25% על דיבידנד שהוא מקבל מחברה שהוא בעל השליטה בה ועל רווחי הון ממכירת מניות בחברה כאמור.

כמו כן לגבי אופציות ומניות שהוקצו לעובדים במסלול ההוני, ימשיך לחול מס בשיעור 25%

 

הפחתת שיעור מס השבח תידחה לתחילת שנת 2010 משיקולים פיסקאליים.

 

 

"פטור השתתפות" (Participation Exemption)

מוצע לקבוע הסדר מיסוי מיוחד ביחס לחברות החזקה ישראליות שישקיעו בחברות זרות.

מטרת ההסדר לאפשר הקמה בישראל של מרכזי ניהול בינלאומיים של תושבי חוץ.

חברת החזקות ישראלית תידרש לעמוד במספר תנאים, ובראשם השקעה בסכום מינימלי במניות ובהלוואות, בחברות מוחזקות זרות שעיקר הכנסתן היא הכנסה עסקית שהופקה מחוץ לישראל.

 

עיקרי הטבות המס שינתנו לחברת החזקות ישראלית הם פטור ממס על דיבידנד שהיא מקבלת מהחברה המוחזקת הזרה ופטור ממס רווחי הון במכירת מניות אותה חברה.

 

חברת ההחזקות הישראלית תהיה פטורה ממס על הכנסות פיננסיות בשוק ההון בישראל.

תושב חוץ שיקבל דיבידנד מחברת החזקות ישראלית ישלם מס מופחת בשיעור של 5% בלבד על הדיבידנד , לגבי רווח הון ממכירת המניות בחברת ההחזקות הישראלית, יחול פטור ממס וזאת בהתאם לעקרונות המפורטים בדוח זה לגבי פטור ממס רווח הון למשקיעי חוץ.

 

הטבות המס יותנו בכך שלחברת ההחזקות הישראלית הייתה החזקה מינימלית במהלך תקופה של 12 חודשים לפחות, בחברה ממנה מחולק הדיבידנד או בגינה נצמח רווח ההון.

 

בעלי מניות בחברת החזקות ישראלית שהם תושבי ישראל, יחויבו במס מידי שנה על רווחים שלא חולקו (דיבידנד רעיוני), בשיעור של 20% ובמקרה של בעל שליטה – בשיעור של 25% וזאת גם לגבי חלקם בהכנסות הפטורות של החברה.

חברה שהיא בעלת מניות בחברת ההחזקות, תחויב על הדיבידנד הרעיוני במס.

 

תושב חוץ בעל מניות בחברת החזקות ישראלית, אשר הפך לתושב ישראל, יהיה זכאי להטבות המס המגיעות לעולה בשל הכנסות מדיבידנד או רווח הון שהיו לחברת ההחזקות, ואשר מיוחסות אליו כדיבידנד רעיוני.

 

קרנות להשקעה בנדל"ן (REIT)

הסדרי המיסוי החלים על קרנות הנדל"ן יהיו דומים ככל האפשר להסדרי המיסוי החלים על השקעות ישירות בנדל"ן מניב.

 

סכומים שיקבלו בעלי המניות מקרן הנדל"ן, ייחשבו בידיהם להכנסה מעסק (לפי סעיף 2(1) לפקודה), לדמי שכירות (לפי סעיף 2(6) לפקודה) , לשבח מקרקעין או לרווח הון – כפי שהם מסווגים בקרן הנדל"ן, ויחויבו במס בהתאם.

 

רווחי הון ממכירת מניות קרן הנדל"ן, יחויבו במס בשיעור של 20% בידי יחידים, במס חברות בידי חברות ובשיעור של 25% בידי יחידים בעלי שליטה.

 

סכומים שיתקבלו בידי משקיעים מוסדיים (קופות גמל,קרנות פנסיה) מישראל ומחו"ל, והכנסותיהם ממכירת המניות – יהיו פטורים ממס.

 

רווחי הון ממכירת מניות קרן הנדל"ן על ידי תושבי חוץ לא יהיו פטורים ממס.

 

קרן הנדל"ן תנכה את המס מהסכומים אשר יתקבלו בידי המשקיעים בהתאם לסיווג ההכנסה, כך שבעלי המניות לא ידרשו להגיש דוח שנתי לרשות המיסים רק בשל הכנסתם מהקרן.

 

במסגרת תיקון 55 תוקנו בין השאר הנושאים הבאים:

 

 

חיוב במס נוסף בפירוק – סעיף 71א'

חיוב במס נוסף (רווחים ראויים לחלוקה), בהתאם לסעיף 94ב לפקודה במקרה של פירוק איגודים לפי סעיף 71.

ניתן לדחות את החיוב הנוסף עד למועד מכירתה של הזכות במקרקעין או הזכות באיגוד המקרקעין שהעברתה אליו הייתה פטורה ממס לפי סעיף 71.

הוראות המעבר קובעות כי הסעיף לא יחול אם המקרקעין באיגוד או הזכויות באיגוד נרכשו לפני 1 באפריל 1998

 

חובת דיווח על הקצאת מניות

ע"פ תיקון לסעיף 75 , חלה חובת דיווח תוך 30 יום על הקצאת מניות, למרות שההקצאה עצמה אינה אירוע מס, הדיווח הנו רטרואקטיבי וחל על כל הקצאה מיום 7 בנובמבר 2001, תוך 60 יום מיום התיקון.

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר
לא רשומים אירועים לחודש אוקטובר