• הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

    לצפייה - לחץ כאן

  • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

    לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתקטגוריותארכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 2017

ארכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 2017

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  20.06.2018
 

ארכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 2017

רמי אריה, עו"ד רו"ח

רשות המסים פרסמה את נוהל מתן ארכות להגשת הדוחות השנתיים על ההכנסות בשנת 2017 למס הכנסה  בהוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2018 מיום 30.4.2018.

מועד הגשת הדו"ח ליחידים החייבים בהגשת דו"ח מקוון לפי סעיף 131(ב2) לפקודת מס הכנסה, וליחידים שאינם חייבים בהגשת דוח מקוון אך בחרו להגישו באופן מקוון (מתנדבים) ולחברות החייבות בהגשת דוח מקוון - נדחה עד יום חמישי 28.6.2018.

למייצגים ניתנו ארכות להגשת הדוחות של הנישומים שהם מייצגים, כדלקמן:

דוחות של יחידים

שלב

מועד

מכסה

א

יום ג' 31.7.2018

25%

ב

יום ד' 31.10.2018

50%

ג

יום ב' 31.12.2018

100%

 

דוחות של חבר בני אדם (כולל מלכ"רים ונאמנויות) -

שלב

מועד

מכסה

א

יום ה' 30.8.2018

25%

ב

יום ה' 31.1.2019

50%

ג

יום א' 31.3.2019

100%

 

מדידת אחוזי שידור הדוחות והגשתם תבוצע לתיקי יחידים בנפרד ולתיקי חברות בנפרד בהתאם למועדי הארכות. דוחות שיוגשו בתיקים ללא פעילות – לא יילקחו בחשבון מדידת הארכות.

תיקים המסווגים כסוג תיק 30 – "בעלי שליטה בחברות"לא יילקחו בחשבון לעניין מדידת מכסת ההגשה לדוחות יחידים. תיקים אלו יקבלו ארכה החופפת לארכה של החברה.

ארכה להצהרות הון ליום 31.12.2017

מועד הגשת הצהרות ההון שנדרשו ליום 31.12.2017, יהיה המועד החוקי להגשת ההצהרה או המועד שנקבע להגשת הדו"ח השנתי, לשנת המס 2017, בהתאם לארכה שניתנה, לפי המאוחר ביניהם.

ניהול מעקב

שאילתה IDOMמאפשרת למייצגים המקושרים לשע"ם מעקב שוטף אחר מצב הגשת הדוחות ששודרו באמצעות מחשב שע"ם ואמורה לסייע בתכנון העמידה במכסת הארכות המרוכזות. מידע לגבי שידור דוחות באינטרנט יוצג רק לאחר הגשת הדוח לפקיד השומה.

לאחר כל מועד הגשה, מתבקש המייצג המקושר לשע"ם, לבדוק באמצעות שאילתא IDOM האם לקוחותיו שטרם הגישו דוחות, קיבלו ארכה במהלך האוטומטי.

בקשת ארכה פרטנית

מייצג אשר לא יעמוד מסיבה כלשהי, במכסות שנקבעו, רשאי לפנות למרשם המייצגים בחטיבת שירות לקוחות, ולבקש התאמה של אורכות מרוכזות למיוצגיו.

ניתן להגיש בקשת ארכה פרטנית להגשת דו"ח עבור לקוח שלא עמד במועדים לפקיד השומה. הבקשה תהיה כתובה ומנומקת.אורכות פרטניות להגשת דוחות, תינתנה על פי שיקול דעת הרכז.

לא תאושר ארכה פרטנית במשרד השומה מעבר ליום 31.3.2019.

 

 

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה