• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםמס ערך מוסףהטבות מס ליחידים וועדי בתים בשל הפקת חשמל

הטבות מס ליחידים וועדי בתים בשל הפקת חשמל

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  09.09.2019

הטבות מס ליחידים וועדי בתים בשל הפקת חשמל

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות מקנה הטבות מס ליחידים וועדי בתים בגין הכנסות מהפקת חשמל. ביום 25.8.2019 פורסמה הוראת ביצוע מס הכנסה ומע"מ מספר 7/2019 , המפרטת את התנאים לקבלת ההטבות בגין הכנסה שהופקה ממתקנים להפקת חשמל.

החוק מעניק הקלות והטבות במס הכנסה ובמע"מ, החל משנת המס 2016 ואילך .

החוק מתייחס לשני סוגי טכנולוגיות של אנרגיה מתחדשת באמצעותם ניתן לייצר חשמל:

1.       מתקן פוטו וולטאי ( V.P ) המפיק חשמל באמצעות קרני השמש.

2.       טורבינת רוח המפיקה חשמל באמצעות הרוח.

יחיד או נציגות הבית המשותף המפיקים הכנסה ממכירת חשמל ממתקנים פוטו וולטאים או טורבינות רוח, זכאים לפטור ממס עד תקרה הכנסות של 24,300 ש"ח, או לתשלום מס הכנסה מופחת בשיעור של 10% בלבד עד לתקרה בסך של 100,187 ש"ח, החל מהשקל הראשון  (הסכומים מתייחסים לשנת המס 2019).

ניתן פטור מניהול פנקסי חשבונות, ומחובת הגשת דין וחשבון על הכנסות שהופקו עד לסך של 100,187 ₪.


בנוסף, ניתנות להם גם הקלות לעניין חוק מע"מ, לא יראו אותם כעוסקים לעניין החוק והם פטורים מרישום כעוסק ומניהול פנקסים ורשומות בגין עסקאות אלה לפי חוק מע"מ, לרבות הגשת דין וחשבון תקופתי.

על מנת ליהנות מהקלות והטבות במס להכנסה ממכירת חשמל, יש לעמוד בכל התנאים וההגבלות שיפורטו להלן במצטבר:

א.      יחיד או נציגות בית המשותף - רק יחיד כהגדרתו בפקודה או נציגות הבית המשותף כמשמעותה בסעיף 65 לחוק המקרקעין, קרי ועד בית, זכאים להטבות והקלות במס.

ב.      צרכן ביתי - צרכן ביתי הינו יחיד או נציגות הבית המשותף המיועדת לבתים המשמשים למגורים בלבד.

ג.        רישיון ספק שרות חיוני - רוכש החשמל מהצרכן הביתי הינו בעל רישיון ספק שרות חיוני כהגדרתו בחוק משק החשמל.

ד.      סיווג ההכנסה - ההכנסה ממכירת חשמל אינה הכנסה מעסק או משלח יד בידי מי שמפיק אותה.

ה.      סכום מירבי - החוק מעניק הטבות והקלות מס להכנסה מחשמל עד לסכום מירבי כהגדרתו בחוק, שהינו הסכום הנקוב בסעיף 1 לחוק מע"מ בהגדרה "עוסק פטור" (בשנת 2019 הסכום הוא 100,187 ₪), ראוי לציין כי במידה וההכנסה ממכירת חשמל עולה על הסכום המירבי, הרי מפיק ההכנסה עדיין יוכל ליהנות מהטבת המס שבחר בהתאם לאמור בסעיף 3.1א לעיל עד לסך 100,187 ₪. על חלק מההכנסה כאמור העולה על הסכום המירבי, יחולו הוראות הדין הרגיל הן לעניין הפקודה והן לעניין חוק מע"מ.

ו.        מתקן להפקת חשמל - המתקן להפקת חשמל מחובר כדין לרשת החשמל ומחובר לבית המשמש למגורים בלבד.

ז.       אי ניכוי פחת - הצרכן הביתי לא ניכה פחת החל משנת המס 2016 ואילך, בשל המתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת, שבאמצעותו הופק החשמל שנמכר. תנאי זה נועד למנוע מעבר של צרכן ביתי, בכל עת שיבחר, בין הטבות מכוח חוק זה לבין הוראות הדין הרגיל.

ח.      מסירת הודעה - הצרכן הביתי ימסור הודעה בטרם הפיק הכנסות שבגינן הוא מבקש את ההטבה, ועל בחירת מסלול הטבות. במידה שהצרכן הביתי החליט לבחור מסלול שונה מבחירתו הקודמת בקבלת הטבת המס, הרי שעליו למסור הודעה כאמור לפקיד שומה.

ט.      ניכוי הוצאות - צרכן ביתי המקבל הטבות מס בהתאם לחוק, ועד גובה הסכום המירבי, לא יהא זכאי לנכות הוצאות, ולא יהיה זכאי לזיכוי, לקיזוז, להנחה או לפטור מההכנסה ממכירת החשמל או מהמס החל עליה.

י.        קיזוז הפסדים - צרכן ביתי שתבע הטבות מס כאמור לעיל ממתקן שבבעלותו, זכאי לקזז הפסד שנוצר לו בשל הפקת חשמל ממתקן להפקת אנרגיה מתחדשת רק כנגד הכנסות עתידיות מאותו מתקן.

יא.   רווח הון או שבח - לעניין חישוב רווח ההון או השבח שיחול על מכירת מתקנים להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת, יילקח בחשבון הפחת שהיה ניתן לנכות אילולא מתן ההטבות.

נישום שהוא יחיד המפיק הכנסה מהשכרת מקרקעין  (בין אם מבנה עליו מותקנים המתקנים ובין אם קרקע עליה נמצא המתקן), זכאי למסלול פטור מלא ממס הכנסה –על ההכנסה מהשכרת מקרקעין כאמור, שסכומה הכולל בשנת המס 2019 אינו עולה על 24,300 ₪.

או למס מופחת - מס סופי בשיעור של 10% מהשקל הראשון על ההכנסה מהשכרת מקרקעין, ללא מגבלת תקרה כלשהיא. פטור מניהול פנקסי חשבונות, ופטור מחובת הגשת דין וחשבון.

לעניין חוק מע"מ – הוא יהיה פטור מרישום כעוסק.


עדכון סכומים

הסכום המירבי, התקרה ותקרת ההשכרה יעודכנו בהתאם למנגנון הקבוע בחוק.


הסכומים המעודכנים לשנות המס 2016 עד 2019 הם כדלהלן:

שנת המס

הסכום המירבי בש"ח

תקרה בש"ח

תקרת ההשכרה בש"ח

2016

99,006

24,000

5,000

2017

98,707

23,900

5,000

2018

99,003

24,000

5,000

2019

100,187

24,300

5,100

 

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר