• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתקטגוריותפרויקט שנמשך מעל שנה אינו שולל מענק קורונה

פרויקט שנמשך מעל שנה - אינו שולל מענק קורונה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  18.09.2021

 

פרויקט שנמשך מעל שנה - אינו שולל מענק קורונה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

ועדות הערר לעניין קורונה ממשיכות לתת פירוש ליברלי יותר בעניין מענקי הקורונה, בניגוד לפרשנות המחמירה של רשות המיסים. כך נקבע שגם חברה שיש לה עבודות מתמשכות, במקביל לעבודות הנמשכות פחות משנה, זכאית למענקי קורונה חלקיים לפחות.

בהתאם לחוק מענקי קורונה, נקבע כי עסק אשר בחישוב הכנסתו חל סעיף 8א לפקודה, עקב ביצוע עבודות ממושכות שמשך ביצוען עולה על שנה – לא יהיה זכאי למענק קורונה. אולם, במקרה של עסק אשר באופן קבוע מקיים עבודות קצרות מועד, אין לקבוע אוטומטית כי לא יהיה זכאי למענק רק בגלל פרויקט חריג אחד אשר העבודות בו התמשכו מעל לשנה.

סוגיה זו נדונה בוועדת הערר לענייני קורונה בעניין חברת נ.ע. (ערר 1268-21, נ.ע. הנדסה ייזמות (2001) בע"מ נ' רשות המיסים, ניתן ביום 22.8.2021), העוסקת בשיפוצים במסגרת פרויקטים קצרי טווח, והיה לה גם פרויקט אחד של שיפוץ שנמשך מעל שנה.

החברה הגישה לרשות המסים בקשות למענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות בסך של 1,342,097 ₪, עבור שש תקופות זכאות, חלקן בהתאם להחלטת הממשלה מס' 5015 מיום 24.4.2020 והיתר בהתאם לחוק התכנית לסיוע כלכלי.

רשות המסים דחתה את כל שש הבקשות במלואן לרבות את ההשגות, בטענה כי החברה אינה עונה להגדרת "עוסק" הזכאי למענק לפי החלטת הממשלה ולפי החוק, שכן בחישוב הכנסתה חל סעיף 8א לפקודה, בשל עבודות מתמשכות שמשך ביצוען עולה על שנה.

במסגרת הערר, החברה טענה כי עבודות השיפוצים שהיא מקיימת במלונות ובמוסדות ציבור נועדו לפי טבען להימשך לתקופה קצרה. שכן, למזמין העבודה דחיפות לסיים את הפרויקט תוך פרק זמן קצר על מנת לאפשר את המשך הפעילות בנכס.

החברה טענה כי משך עבודות השיפוצים אשר ביצעה אינו עולה על שנה. למעט, עבודות במלון ישרוטל, זאת עקב נסיבות שאינן תלויות בחברה, לאור שינויים תכופים ורבים של המזמין שגרמו להפסקת העבודה, לכניסה של קבלנים חיצוניים נוספים ולחזרה על עבודות שכבר בוצעו, בניגוד להסכם מול המלון שקבע כי תקופת העבודה היא למשך 4 חודשים.

בנוסף, החברה העלתה מס' טענות באשר להתנהלות הרשות בהחלטותיה. כך למשל:

1.  בקשתה למענק לתקופת הזכאות יולי-אוגוסט 2020 אושרה ע"י הרשות. אולם, כשהתקבלה החלטה בהשגה לגבי תקופות זכאות נוספות בחודש אפריל 2021, החליטה הרשות לשלול את המענק לכל תקופות הזכאות רטרואקטיבית, לרבות ליולי-אוגוסט 2020, ובכך הפכה את ההחלטה הקודמת שהתקבלה ע"י הרשות.

2.  ההשגות לגבי יתר תקופות הזכאות נבחנו בסד זמנים קצר מאוד, תוך הפעלת לחץ בלתי הוגן. הרשות פנתה אל מנהל החברה ביום המנוחה של עובדי החברה ומייצגה, ולמחרת היום התבקשה להעביר מסמכים עד הצהריים, שאם לא תעשה כן ההשגה תידחה. לאחר שליחת המסמכים – ההשגות נדחו בתוך פחות משעתיים, ללא קיום שיחה עם נציגיה לגבי העניין שבמחלוקת.

3. המפקח שטיפל בהשגות פנה אל מנהל החברה במקום אל מייצגה, בניגוד לסטנדרט המקובל בהתנהלות מול רשות המסים.

4.  לגבי תקופת הזכאות מרץ-אפריל 2020 טענה החברה כי ההחלטה בהשגה ניתנה באיחור ניכר – 7 חודשים מיום הגשת ההשגה.

מנגד, רשות המסים טענה כי אין זה משנה אם העבודות נמשכו שלא באשמת החברה. די בעובדה שצריך לחשב את הכנסותיה לפי סעיף 8א. לשיטתה של רשות המיסים, ההחרגה בהקשר זה היא קטגורית וחד משמעית – סעיף 8א לפקודה חל על חישוב ההכנסות בעסק גם כאשר רק חלק קטן מהכנסותיו של העסק הן מביצוע עבודות הנמשכות מעל שנה.

באשר לטענה בדבר איחור במתן החלטה בהשגה, טענה הרשות כי בשונה מהסדרים אחרים, המחוקק לא קבע סנקציה בגין אי עמידה במועד שנקבע למתן החלטה בהשגה. המועד למתן החלטה בהשגה הוא בגדר "הוראה מנחה" ולא מצווה. איחור בהחלטה אינו מהווה עילה לקבלת הערר. יתרה מזאת, טענה הרשות כי לא עלה בידה לתת החלטה בזמן עקב ריבוי מטלות והיקף הבקשות למענקים.

הוראות החלטת הממשלה והחוק קובעות כי עסק שבחישוב הכנסתו חל סעיף 8א לפקודה, בשל ביצוע עבודה ממושכת שמשך ביצועה עולה על שנה – לא יהיה זכאי למענק.

בעניין סלאמה (ערר 1071-21, ק. סלאמה בע"מ נ' רשות המסים, ניתן ביום 22.6.2021), נקבע שההוראה הקובעת כי לא יינתן מענק למי שסעיף 8א חל בחישוב הכנסתו בשל ביצוע עבודה מתמשכת מעל שנה – רלוונטית רק כשמדובר בעבודה העשויה מקשה אחת ואינה ניתנת לחלוקה לתתי יחידות עבודה נפרדות. בהחלטה הוגדרו חמישה קריטריונים שבהתקיימותם ניתן לקבוע כי אין מדובר בעבודה ממושכת שמחריגה ממתן מענק: (א) העבודה ניתנת להפרדה לתתי יחידות – הן מבחינה חוזית והן בפועל; (ב) הקבלן מדווח למ"ה ע"פ הוצאות והכנסות בפועל ולא לפי אומדנים; (ג) לתתי יחידות העבודה יש הגדרה ברורה; (ד) הקבלן המבצע מקבל תמורה בנפרד בגין כל תת יחידה; (ה) פרק הזמן שבו בוצעה כל תת יחידה אינו עולה על שנה.

קבלן המבצע עבודה לפי שלבי ביצוע ועורך את דוחותיו לפי ההכנסות שלו בפועל ולא ע"פ אומדנים, בדומה לכל נותן שירותים אחר, בעסק כזה לא ניתן לומר שבחישוב ההכנסה חל סעיף 8א לפקודה. סעיף 8א לא מגדיר מהי יחידת העבודה, וניתן לומר שכל אבן דרך שהוסכם לתת בגינה תמורה בחוזה היא יחידת עבודה נפרדת.

לאור האמור לעיל, הוועדה קבעה כי כאשר העבודה מופרדת לחלקים קצרי מועד, העסק אינו נדרש לדווח על בסיס אומדן. במקרה כזה סעיף 8א לא חל בחישוב ההכנסה. מהטעם הזה, נכון יותר לראות כל תת יחידה בפרויקט כ-"עבודה" נפרדת לעניין סעיף 8א. בדיוק כפי שאנו פירשנו את החוק בעניין זה במאמרנו מיום 4.1.2021.

בענייננו, נקבע כי ההחרגה הנוגעת לסעיף 8א לפקודה אינה רלוונטית לעבודות הרגילות שאותן מבצעת החברה. מדובר בעבודות שיפוצים קצרות מועד, שאורכות מספר חודשים מועט. עבודות אלו אינן נכנסות להגדרת "עבודות מתמשכות" הקבועה בסעיף 8א לפקודה.

באשר לעבודה שביצעה החברה במלון ישרוטל מצפה הימים, מדובר בפרויקט שהסתבך והתמשך בשל תכנון לקוי והיעדר תיאום בין קבלני משנה. בנסיבות אלו, סעיף 8א לפקודה אינו "חל" בחישוב ההכנסה של החברה.

כמו כן, הוועדה קבעה כי: כשמדובר בחברה שבאופן קבוע מקיימת עבודות קצרות מועד, אין מקום לקבוע כי היא לא זכאית למענק רק בגלל פרויקט חריג אחד, שבו התקיימו נסיבות לא רגילות, והעבודות התמשכו מעל לשנה.

באשר לאיחור במתן החלטה בהשגה, בניגוד להחלטת הממשלה, לפיה החלטה בהשגה תינתן בתוך 180 יום, קבעה הוועדה כי העומס המוטל על רשות המסים אינו יכול לשמש "תירוץ" על מנת לרפא את הפגם הכרוך בהתנהלותה. הוועדה חייבה את הרשות לשלם לחברה הפרשי הצמדה וריבית בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, מהמועד האחרון שבו היה עליה לקבל את ההחלטה בהשגה.

באשר לטענות כנגד התנהלות הרשות בעת קבלת ההחלטה בהשגה, קבעה הוועדה כי על הרשות להקפיד שהתייחסותה לאזרח, לא תעלה לכדי איומים. ולא תוביל לקיפוח מבקשי המענק. כך, היה מקום להקצות זמן מספיק לנציג החברה לאתר ולערוך מסמכים. התראה של יום מראש אינה מספיקה.

אין חובה על הרשות לקיים שיחה בעת הטיפול בהשגה, אולם ניתן ללמוד ממקרה זה כי לעיתים הדרך הקצרה היא הארוכה, וכי השגה שהטיפול בה הושלם במהירות וללא שיחה עם נציג החברה, עלולה ללקות בטעויות.

באשר לתיקון החלטה קודמת של הרשות, נקבע כי היה על הרשות להציג בפני החברה בכתב או בע"פ, את ההחלטה שהיא צפויה לקבל ואת הטעמים לשינוי, ולאפשר לה להשמיע את טענותיה. וכך לא נעשה.

לסיכום, החברה מקיימת באופן קבוע עבודות קצרות מועד, ואין לשלול את זכאותה למענק בשל פרויקט חריג אחד, אשר בו התקיימו נסיבות לא רגילות, והעבודות בו התמשכו מעל לשנה. לפיכך, נקבע כי יש לקבל את ששת העררים במלואם. וכן לחייב את רשות המסים בריבית, הפרשי הצמדה והוצאות בשל התנהלותה הקלוקלת בקבלת ההחלטות בעניין החברה.

 

 

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש דצמבר
לא רשומים אירועים לחודש ינואר
לא רשומים אירועים לחודש פברואר