ralc.co.il

true

מצגת חובה - זכויות בביקורת מס הכנסה ומע"מ

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  01.08.2021

מצגת חובה לכל בעל עסק

להתמודדות עם ביקורת מס הכנסה ומע"מ

בנושא: זכויות וחובות בעת ביקורת בעסק

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

לפניכם מצגת מקיפה של עו"ד ורו"ח רמי אריה, מהרצאה אשר נערכה ביום 29.7.2021 ביום עיון של "חשבים" בנושא פסילת ספרים, בנושא:
זכויות וחובות בעת ביקורת בעסק
, הכוללת בין היתר את הסוגיות הבאות:

 

הסמכויות של מבקרי מס הכנסה ומע"מ

החובה לנהל ספרי חשבונות, הגדרת פנקסים קבילים

הזכות לקבל הקלות בניהול פנקסי חשבונות
סמכויות פקיד השומה בביקורת,

זכויות הנישום בעת ביקורת בעסק

תפיסת מחשבים וקבצים של העסק

ביקורת בבית של בעל העסק,

ביקורת ספירות מלאי 
הסנקציות על ספרים בלתי קבילים
וההתמודדות בשימוע, עיון מחדש, ערר וערעור על פסילת ספרים

 

 

לצפייה במצגת המלאה–  לחץ כאן


לצפייה במצגת המונפשת– 
 
לחץ כאן 

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5717-מצגת-חובה-זכויות-בביקורת-מס-הכנסה-ומע-מ.aspx

© כל הזכויות שמורות