ralc.co.il

true

רשימת הישובים אשר התושבים בהם זכאים לזיכוי מס בשיעור של 25% בהתאם לחוק הסיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי

16.10.2007

רשימת הישובים אשר התושבים בהם זכאים לזיכוי מס בשיעור של 25%

בהתאם לחוק הסיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי

(הוראת השעה) התשס"ז (2007)

בשנת המס 2007 (שר האוצר רשאי להאריך אף לשנת מס 2008 באישור ועדת הכספים), יחול תיקון בסעיף 11 לפקודת מס הכנסה בהתאם להוראת השעה, שבמסגרתו יהיו זכאים תושבי אזור עוטף עזה לזיכוי ממס בשיעור 25% מהכנסתם החייבת מיגיעה אישית עד לסכום של 199,560 ₪, באם הם תושבים ביישובים הבאים:

להלן רשימת הישובים בטבלה בסדר א' ב' מימין לשמאל:

אבשלום

אוהד

אור הנר

איבים

ארז

בארי

ברור-חיל

גבים

גברעם

דורות

דקל

זיקים

זמרת

חולית

חוות השיקמים

יבול

יד מרדכי

יכיני

ישע

יתד

כיסופים

כפר מימון

כפר עזה

כרמיה

כרם שלום

מבטחים

מבקיעים

מגן

מפלסים

נחל עוז

ניר יצחק

ניר עוז

ניר עם

נירים

נתיב העשרה

סופה

סעד

עין הבשור

עין השלושה

עלומים

עמיעוז

פרי גן

צוחר

רעים

שדה אברהם

שדה ניצן

שדרות

שובה

שוקדה

תושיה

תלמי אליהו

תלמי יוסף

תקומה


הזיכוי חל על מי שהיה "תושב" בשנת המס, אשר על כן, יש להחיל את מבחני "התושבות" כפי שנקבעו בפסיקה כאשר מקום המגורים הועבר זמנית ליישוב אחר שאינו בישובים אלו, או כאשר המשפחה מתגוררת ביישוב אחר ואילו הנישום דורש זיכוי המס - רואה ומקיים את מרכז חייו באחד היישובים לעיל.

צו מכוח סעיף 1 לחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-1339-רשימת-הישובים-אשר-התושבים-בהם-זכאים-לזיכוי-מס-בשיעור-של-25-בהתאם-לחוק-הסיוע-לשדרות-וליישובי-הנגב-המע.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú