ralc.co.il

true

תפ 3864.05- מדינת ישראל נגד וינברג אליעזר

30.06.2007

                                                בתי המשפט

בית משפט השלום חיפה

פ  003864/05

 

בפני:

כב' השופטת יעל פרדלסקי

תאריך:

04/05/2008

 

בעניין:

מדינת ישראל

המאשימה

 

 

נ  ג  ד

 

 

 

וינברג אליעזר

הנאשם

 

נוכחים:

ב"כ המאשימה - עו"ד גב' הוכמן ומתמחה גב' שרי י צחקי

ב"כ הנאשם - עו"ד עובדיה (ס. ציבורית)

הנאשם בעצמו

 

פרוטוקול

ב"כ הנאשם:

אינני חולק שהמאסר על תנאי תלוי ועומד כנגד הנאשם, על אף שההחלטה מביהמ"ש העליון בתיק פלילי 4107/98 לא הוגשה לביהמ"ש, אולם ידוע לי שהערעור נדחה.

 

גזר  דין

 

1.         בתקופה הרלונטית לכתב האישום המתוקן ניהל הנאשם, אשר נרשם כעוסק מורשה, עסק עצמאי לביצוע עבודות חשמל.

 

2          במסגרת הסדר טיעון חלקי חזר הנאשם מכפירה והורשע, עפ"י הודאתו, בעובדות כתב אישום מתוקן בעבירות כדלקמן:

אישום ראשון - הוציא חשבונית מס ולא שילם במועד את המס הכלול בה, 53 עבירות לפי סעיף 117 (א) (14) לחוק מס ערך מ וסף תשל"ו - 1975.

מסר דוח הכולל ידיעה כוזבת, 18 עבירות לפי סעיף 117 (ב) (1) לחוק מס ערך מוסף תשל"ו - 1975.

אישום שני - השמיט מתוך דוח שנערך עפ"י הפקודה, כל הכנסה שיש לכללה בדו"ח, עבירה לפי סעיף 220 (1) לפקודת מס הכנסה {נוסח חדש} התשכ"א - 1961.

הכנה וקיום פנקסי חשבונות ורשימות כוזבים, עבירה לפי סעיף 220 (4) לפקודת מס הכנסה {נוסח חדש} התשכ"א - 1961.

שימוש במרמה, עורמה ותחבולה, עבירה לפי סעיף 220 (5) לפקודת מס הכנסה {נוסח חדש} התשכ"א - 1961.

אישום שלישי - השמיט מתוך דו"ח שנערך עפ"י הפקודה, כל הכנסה שיש לכללה בדו"ח, עבירה לפי סעיף 220 (1) לפקודת מס הכנסה {נוסח חדש} התשכ"א - 1961.

הכנה וקיום פנקסי חשבונות ורשימות כוזבים, עבירה לפי סעיף 220 (4) לפקודת מס הכנסה {נוסח חדש} התשכ"א - 1961.

שימוש במרמה, עורמה ותחבולה, עבירה לפי סעיף 220 (5) לפקודת מס הכנסה {נוסח חדש} התשכ"א - 1961.

אישום רביעי - השמיט מתוך דו"ח שנערך עפ"י הפקודה, כל הכנסה שיש לכללה בדו"ח, עבירה לפי סעיף 220 (1) לפקודת מס הכנסה {נוסח חדש} התשכ"א - 1961.

הכנה וקיום פנקסי חשבונות ורשימות כוזבים, עבירה לפי סעיף 220 (4) לפקודת מס הכנסה {נוסח חדש} התשכ"א - 1961.

שימוש במרמה, עורמה ותחבולה, עבירה לפי סעיף 220 (5) לפקודת מס הכנסה {נוסח חדש} התשכ"א - 1961.

אישום חמישי - הכנה וקיום פנקסי חשבונות ורשימות כוזבים, עבירה לפי סעיף 220 (4) לפקודת מס הכנסה {נוסח חדש} התשכ"א - 1961.

שימוש במרמה, עורמה ותחבולה, עבירה לפי סעיף 220 (5) לפקודת מס הכנסה {נוסח חדש} התשכ"א - 1961.

 

3.         מעובדות כתב האישום המתוקן עולה שבתקופה שבין השנים 2000 ל- 2003 השמיט הנאשם הכנסות בסכום כולל של 635,028 ₪.

מעובדות האישום הראשון עולה, כי הנאשם הוציא בתקופה שבין 2000 ל- 2003, 53 חשבוניות מס לעוסקים שונים שהמס בגינם 116,642 ₪ ולא שילם במועד את המס הכלול בהן. בנוסף הנאשם השתמש בשתי סדרות של פנקסי חשבוניות מס במקביל שנשאו מספרים זהים והגיש למאשימה 18 דוחות תקופתיים כוזבים ולא דיווח על מלוא עסקאותיו וזאת במטרה להשתמט מתשלום מס בסך 116,642 ₪.

            מעובדות האישום השני, עולה כי בדו"ח שהגיש הנאשם על הכנסותיו בגין שנת המס 2000 הצהיר הנאשם בכזב על מחזור הכנסות באופן שהשמיט הכנסות בסך של 158,674 ₪, שהיה עליו להכלילן וכן השמיט את ההכנסות הנ"ל מפנקסי החשבונות כשהוא מרמה ומשתמש בתחבולה במזיד מתוך כוונה להתחמק מתשלום מס.

            מעובדות האישום השלישי, עולה כי בדו"ח שהגיש הנאשם על הכנסותיו בגין שנת המס 2001, הצהיר הנאשם בכזב על מחזור הכנסות באופן שהשמיט הכנסות בסך של 261,777 ₪, שהיה עליו להכלילן כשהוא מרמה ומשתמש בתחבולה במזיד מתוך כוונה להתחמק מתשלום מס.

            מעובדות האישום הרביעי עולה, כי בדו"ח שהגיש הנאשם על הכנסותיו בגין שנת המס 2002, הצהיר הנאשם בכזב על מחזור הכנסות באופן שהשמיט הכנסות בסך של 127,932 ₪ שהיה עליו להכלילן וכן השמיט את ההכנסות הנ"ל מפנקסי החשבונות, כשהוא מרמה ומשתמש בתחבולה במזיד מתוך כוונה להתחמק מתשלום מס.

            מעובדות האישום החמישי עולה, כי בשנת 2003 השמיט הנאשם מתוך פנקסי חשבונות הכנסות בסך 66,725 ₪ שהיה עליו להכלילן בהם, כשהוא מרמה ומשתמש בתחבולה במזיד כדי להתחמק מתשלום מס.

           

4.         על פי בקשת ב"כ הנאשם, הופנה הנאשם בטרם הטיעונים לעונש, לקבלת תסקיר שירות מבחן.

            מתסקיר שירות המבחן, אשר מטעמי צנעת הפרט, לא אפרטו, עולה כי הנאשם לקח אחריות מלאה על מעשיו וטען, כי העבירות בוצעו על רקע הסתבכויות כספיות וכן ביטא מילולית נכונות לעבור הליך טיפולי.

            שירות המבחן סבור, כי לאור אישיותו של הנאשם, יש צורך כי הנאשם ישתלב בהליך טיפולי ולפיכך שירות המבחן ממליץ להטיל על הנאשם מאסר בעבודות שירות, להפעיל את עונש המאסר על תנאי בחופף ולהטיל על הנאשם צו מבחן לתקופה של שנתיים. 

 

5.         עפ"י בקשת ב"כ הנאשם, נדחו  הטעונים לעונש מספר פעמים על מנת לאפשר לנאשם להסיר את כל המחדלים ובתאריך 9.4.08 הודיעו הצדדים כי המחדלים הוסרו במלואם.

 

6.         בטרם הטיעונים לעונש, נשמעו 2 עדי אופי: מר נדב אפרת ומר יוחאי אשכול.

            העד נדב אפרת העיד, שהינו ארכיטקט במקצועו ועבד כמנהל פרוייקטים, ובמסגרת זו הכיר בשנת 1984 את הנאשם אשר עבד כחשמלאי. הנאשם אדם אחראי, בעל מקצוע מעולה ונתן פתרון לכל בעיה במסגרת עיסוקו. העד משמש כראש "כולל" בישוב רכסים ומשתייך לקהילה קשת יום שרוב הגברים בקהילה עוסקים בלימוד תורה (אברכים). יחד עם זאת, נרתמה הקהילה לסייע לנאשם, אשר אינו משתייך לקהילה, באמצעות גמ"ח להסיר את המחדלים, שכן הם מאמינים בנאשם בלב ובנפש. 

            העד יוחאי אשכול, העיד שהוא מכיר את הנאשם כ - 17 שנים. הרקע להכרות הוא פרוייקט שהעד היה אחראי עליו ועניינו הקמת מערכת חשמל חילופית שתופעל בשבת בישוב רכסים כשהנאשם היה החשמלאי של הפרוייקט. העד העיד שהנאשם בעל מקצוע ברמה גבוהה מאוד, בעל אחריות ותמיד סייע לפתור תקלות. העד סומך עליו מאוד ומדובר באדם מסור וישר.

 

7.         ב"כ המאשימה מטעם הלשכה המשפטית בית המכס טענה לעונש בגין העבירות בהן הורשע  הנאשם באישום הראשון. ב"כ המאשימה הגישה גיליון הרשעות קודמות של הנאשם (ת/1) טענה, כי לנאשם מאסר על תנאי חב הפעלה לתקופה של 6  חודשים שהוטל על הנאשם בתיק פלילי שלום חיפה 3580/95 (הגישה העתק מכתב אישום ופסק דין בתיק פלילי שלום חיפה 3580/95, העתק מפסק דין ע"פ מחוזי חיפה 617/98 +  541) ועתרה להטיל על הנאשם מאסר בפועל לתקופה ממושכת, להפעיל את עונש המאסר על תנאי במצטבר וכן להטיל על הנאשם מאסר על תנאי לתקופה ממושכת וקנס משמעותי ומרתיע.

            בטיעוניה טענה, כי הפסיקה מתייחסת בחומרה לעברייני מס. מדובר בנאשם שביצע עבירות במשך תקופה ארוכה, כאשר העבירות נעברו ברצף ובאופן שיטתי. אין מדובר במעידה חד פעמית של הנאשם. לנאשם הרשעות קודמות בעבירות על פי חוק מס ערך מוסף, תלוי כנגדו מאסר על תנאי ואין במצב כלכלי קשה או משפחתי כדי להקל בעונשו, שכן מצב כלכלי קשה אינו פותר את הנאשם ממילוי חובתו והיה על הנאשם להשכיל לחשוב על משפחתו טרם ביצוע העבירות.

ב"כ המאשימה מטעם פרקליטות מחוז חיפה טענה לעונש בגין העבירות בהן הורשע הנאשם  באישומים 2-5, הצטרפה לעתירת ב"כ המאשימה מטעם  הלשכה המשפטית בית המכס. בטיעוניה טענה, כי מדובר בעבריין מס סדרתי, מדובר בעבירות בהיקף גדול שבוצעו במשך תקופה ארוכה של 4 שנים. הנאשם אימץ לעצמו אורח חיים של רמאות כלפי המדינה. יש לדחות את המלצות התסקיר. העובדה שלנאשם קושי כלכלי, אינה יכולה לשמש תירוץ לעבור עבירות באופן סדרתי. יש להשית על הנאשם מאסר בפועל לתקופה ממושכת ובכך ביהמ"ש יעביר מסר הרתעתי לציבור ולנאשם. אין מקום להקל עם הנאשם ולהימנע משליחתו למאסר מאחורי סורג ובריח, אף אם המחדלים הוסרו.

                       

8.         ב"כ הנאשם עתר לקבל את המלצת תסקיר שירות המבחן ולהטיל על נאשם מאסר בפועל שירוצה בעבודות שירות, להפעיל את עונש המאסר על תנאי בחופף, לאפשר לנאשם להשתלב במסגרת טיפולית בשירות המבחן ולהטיל על הנאשם קנס משמעותי שיפרס לתשלומים רבים ככל האפשר ויאזן בין עונש המאסר שירוצה בעבודות שירות שיוטל על הנאשם  ובכך יורתע הנאשם מלחזור ולבצע עבירות.

            בטיעוניו ציין כי הנאשם בן 60, אב ל - 4 ילדים בגירים, קבלן עבודות חשמל במקצועו, הודה וחסך מזמנו של ביהמ"ש, נכנס בשנת 1984 כשותף באולמות שמחה שכשלו כלכלית ונקלע לחובות.

            הנאשם משתכר כ - 3,000 ₪, אשתו פנסיונרית המשתכרת כ - 5,000 ₪, מצבו הכלכלי של הנאשם בכי רע ולנאשם חובות רבים. כנגד הנאשם נפתחו תיקי הוצל"פ בסכום של כ -  1,156,000 ₪ ולנאשם הסדרי חוב עם נושים וספקים רבים נוספים.

אחיו של הנאשם נפטר ממחלת הסרטן בחודש נובמבר 2007 והדבר הרע את מצבו הבריאותי של הנאשם, אשר סובל מסוכרת ורעידות בידיים. מדובר באדם אשר התנדב ותרם רבות לקהילה. במאמצים רבים הנאשם הסיר את כל המחדלים בתיק זה ועשה זאת בין היתר ע"י מכירת דירת מגוריו ועל ידי סיוע מקהילת רכסים. כיום לנאשם אין רכוש, פנסיה ותוכניות חיסכון. כמו כן, אשתו של הנאשם מאיימת בפירוק התא המשפחתי, באם ישלח לכלא וכל המאמץ של הגופים שסייעו לנאשם להסיר את המחדלים, דוגמת הקהילה ברכסים, מטרתה שלא להביא לחורבן התא המשפחתי שלו.

           

9.         הנאשם הביע בפני בית המשפט  חרטה וצער על מעשיו ובמיוחד על הנזק שגרם למשפחתו, ציין כי בעיות אישיות גרמו לו לבצע את העבירות ולא יחזור על מעשיו. לטענתו, ברור לחלוטין, שאם ביהמ"ש יגזור עליו עונש מאסר שלא בעבודות שירות, התא המשפחתי יתפרק.

הנאשם טען שהוא ממשיך להתנדב ולשרת את הציבור והוא רוצה להמשיך בעיסוק זה. ציין כי מכר את דירת המגורים על מנת להסיר את המחדלים וביקש מביהמ"ש להתחשב בו ולאפשר לו לעבור טיפול בשירות המבחן.

 

10.        בתי המשפט בפסיקה עקבית ומתמשכת לאורך השנים, הדגישו את החומרה היתרה שיש ליחס לעבירות בניגוד לדיני המיסים וקבעו כי אין להבדיל בין הגוזל את כספי הפרט לבין הגוזל כספי הציבור והעונש הראוי לעברייני מס הוא הטלת מאסר בפועל וקנס מכביד. (ראה לענין זה ע"פ 522/82 סעיד בן מוחמד עאזם ואח' נ' מדינת ישראל פ"ד לו (4) 411) וע"פ 624/80 חברת וייס ארנסט נ' מדינת ישראל, פד' לה (3) 218).

 

כב' הש' פרוקצ'יה ברע"פ 512/04, מוחמד בן נבהאן אבו עבייד ואח' נ' מדינת ישראל פ"ד נח' (4) 381 כתבה:

"בית משפט זה חזר והדגיש לאורך השנים את החומרה שבה יש להתייחס לעבריינות כלכלית, ועבריינות מס בכלל זה, נוכח תוצאותיה ההרסניות למשק ולכלכלה ולמירקם החברתי, ופגיעתה הקשה בערך השוויון בנשיאת נטל חובות המס הנדרש לצורך מימון צרכיה של החברה ופעילותן התקינה של הרשויות הציבוריות. העבריינות הכלכלית, ועבריינות המס בכללה, איננה מסתכמת אך בגריעת כספים מקופת המדינה. היא פוגעת בתודעת האחריות המשותפת של אזרחי המדינה לנשיאה שוויונית בעול הכספי הנדרש לסיפוק צורכי החברה, ובתשתית האימון הנדרשת בין הציבור לבין השלטון האחראי לאכיפה שוויונית של גביית המס - פגיעה הנעשית לרוב באמצעי מרמה מתוחכמים, קשים לאיתור. כבר נאמר לא אחת  בפסיקת בית משפט זה כי על מדיניות הענישה לשקף את הסכנה הגדולה הטמונה בעבריינות הכלכלית לפרט ולציבור כאחד, ואת יסוד ההרתעה הנדרש ביחס לביצועה"...

 

בפסיקה נקבע, כי הענישה לעולם אינדיודואלית בתיק פלילי 3101/02 מחוזי ירושלים, מ"י נ' לובלין ואח' נאמר ע"י כב' השופטת בן עמי: "דא עקא, כשנדרש ביה"מ לגזור הדין בעבירות מס, ככלל, במלאכת שיקלול זו שיקול ההרתעה הינו השיקול הדומיננטי. נוכח "הקלות" שבביצוע עבירות המס, כשלפעמים די אפילו בהעדר עשייה – השמטה, אי דיווח וכיו"ב – שתוצאתם התעשרות קלה של הנאשם, ומאידך פגיעה קשה למשק, לכלכלה ולמירקם החברה, ונוכח החומרה המהותית שבעבירות אלו, מקומם של השיקולים האחרים – כמו גם נסיבותיו האישיות של הנאשם, סיכויי שיקומו ותיקונו, ואלמנטים נוספים הנוגעים למקרה הפרטני, הינו נמוך יחסית, ונדחה אל מול ההיבט הציבורי. (ר' רע"פ 433/89, אטיאס ג'ורג' נ' מ"י (פ"ד מג(4) 170)). יחד עם זאת, כל מקרה נבחן לגופו וגם כשלנגד עיני ביה"מ ההיבט הציבורי, שעניינו בהחמרת הענישה בעבריינות מס, מידת ההחמרה נבחנת על פי נסיבות המקרה הספציפי ונסיבותיו של הנאשם שעניינו תלוי ועומד בפני ביהמ"ש".

    

בפסיקה נקבע, כי אין בעיות כלכליות, משפחתיות ובריאותיות של נאשם - כדי לפוטרו ממאסר בפועל. 

עוד נקבע, כי הסרת המחדלים מהווה נסיבה להקלה בעונשם של המורשעים בעבירות מס ומצביעה על חרטתם של הנאשמים. יחד עם זאת, אין בהסרת המחדלים כדי למנוע הטלת  מאסר בפועל. 

כב' השופט א' לוי בע"פ 2407/05, 2413/05, 2414/05, רונן מן ואח' נ' מד"י (פורסם באתרים משפטיים) כתב:

"המייחד את המערערים שבפנינו הוא שהם הקדימו ופרעו את חובם לשלטונות המס. עובדה זו, מעבר להיותה סילוק של המחדל, גלומה בה גם חרטה, והרי מקובל עלינו מקדמת דנא, כי חרטה, כמו הטבת נזקו של הקורבן, ראוי שיזקפו לקולת העונש בבוא הנאשם לתת את הדין. אולם, גם את זאת יש להדגיש: עם כל חשיבותו של פירעון החוב, בסופו של דבר אין מדובר במעשה חסד שעשה הנאשם, אלא בפירעון מה שניתן היה לגבות ממנו גם בדרכים אחרות. אכן, במקרה הנוכחי פרעו המערערים את חובן של החברות, אולם כאמור, מדובר במי שהיו מעורבים במישרין בביצוען של העבירות, ועל כן אף שלהסרת המחדל במקרה זה יש לייחס משקל, אין להפריז בו עד כדי הימנעות מגזירתו של מאסר בפועל." (ראה גם רע"פ 10699/07 חיים קובן נ' מדינת ישראל).

 

בפסיקה נקבע, כי שיקוליו של שרות המבחן אינם חופפים בהכרח את שיקוליו של בית המשפט וזאת בין היתר מאחר ושירות המבחן מתמקד בפן השיקומי ובית המשפט מחובתו לתת דעתו גם למטרות הענישה האחרות.

            (ראה לעניין זה: ע"פ 344/81, 359/81 מד"י נ' שחר סגל, פד"י ל"ה (4), 313)

כבוד השופט ג'ובראן כתב  ברע"פ 5434/07 שאדי פריג' נ' מדינת ישראל.  (פורסם באתרים משפטים).

 

"מתפקידו של בית המשפט להעריך ולשקול נסיבות רבות ומגוונות, כמו למשל, חומרת העבירה ונפיצותה בציבור, הגנה על שלום הציבור וביטחונו, הרתעת העבריין ועבריינים בכוח, התגמול שבענישה וכיוצא באלה. שיקולים אלה אינם מתחום שיקוליו של קצין המבחן, ואין הוא אף מוסמך להמליץ לגביהם. השופט, הוא אשר ישים במאזני שיקוליו, כאחד השיקולים החשובים, גם את המלצתו של קצין המבחן. אך בכך לא סגי  (ראו גם ע"פ 405/06 מדינת ישראל נ' אחמד חלייחל (טרם פורסם, 8.5.2006)). ודוק; ההחלטה בדבר הענישה היא תחת סמכותו הבלעדית של בית המשפט..."

 

11.        בבואי לגזור את דינו של הנאשם, עמדו לנגד עיני, עמדת הפסיקה, חומרת העבירות, מספרן הרב של העבירות, התקופה הממושכת בה בוצעו העבירות, הקלות בביצוען של העבירות, סכום המס הגבוה שלא הועבר למאשימה, גיליון הרשעותיו הקודמות של הנאשם (ת/1) ממנו עולה, שלנאשם הרשעות מאז שנת 1988 בגין עבירות עפ"י חוק מס ערך מוסף ועבירות מרמה, בגינן הוטלו על הנאשם מאסרים על תנאי, קנסות ומאסר בפועל לתקופה של 17 חודשים. כנגד הנאשם תלוי ועומד מאסר על תנאי לתקופה של 6 חודשים שהוטל על הנאשם בתיק פלילי שלום חיפה 3580/95. בגזר הדין בתיק פלילי שלום חיפה 3580/95 הופעל מאסר על תנאי בן 5 חודשים במצטבר לעונש מאסר בן 12 חודשים שנגזר על הנאשם ולא היה ב - 17 חודשי המאסר בפועל ובמאסר על תנאי ובקנס שהוטל על הנאשם בתיק פלילי שלום חיפה 3580/95, כדי להרתיע את הנאשם מלחזור ולבצע את העבירות החמורות נשוא כתב האישום שבפני. לפיכך אין מקום במקרה זה לקבל את המלצת שירות המבחן.

יחד עם זאת, הענישה היא לעולם אינדיווידואלית ולקולא התחשבתי בגוזרי את דינו של הנאשם בכך שהנאשם הודה, חסך מזמנו של ביהמ"ש, הסיר את כל המחדלים ובנוסף התחשבתי בתרומתו לקהילה ובנסיבותיו האישיות של הנאשם.

 

לאחר ששקלתי את  טעוני ב"כ הצדדים, את עדויות עדי האופי ועיינתי בתסקיר שירות המבחן ובמסמכים ובפסיקה שהוגשו,  החלטתי לגזור על הנאשם את העונשים הבאים:

 

א.         16 חודשי מאסר בפועל.

 

ב.         אני מפעילה את 6 חודשי המאסר על תנאי שהוטלו על הנאשם בתיק פלילי שלום חיפה 3580/95 מהם 4 חודשים במצטבר לעונש המאסר שגזרתי על הנאשם וחודשים בחופף לעונש המאסר שגזרתי על הנאשם.

סה"כ ירצה הנאשם עונש מאסר בפועל לתקופה של  20 חודשים.

 

ג.          12 חודשי מאסר על תנאי לתקופה של 3 שנים, שלא יעבור על כל עבירה עפ"י חוק מס ערך מוסף תשל"ו - 1975 מסוג פשע ו/או על כל עבירה עפ"י פקודת מס הכנסה {נוסח חדש} תשכ"א - 1961 מסוג פשע ו/או על כל עבירת מרמה מסוג פשע.

 

ד.         6 חודשי מאסר על תנאי לתקופה של 3 שנים, שלא יעבור על כל עבירה עפ"י חוק מס ערך מוסף תשל"ו - 1975 מסוג עוון ו/או על כל עבירה עפ"י פקודת מס הכנסה {נוסח חדש} תשכ"א - 1961 מסוג עוון ו/או  על כל עבירת מרמה מסוג עוון.

 

 ה.        קנס בסך ₪ 60,000 ₪ או 7 חודשי מאסר תמורתו.

            הקנס ישולם ב - 30 תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מיום 01.06.08 ואילך.


            כנגד כל תשלום שלא ישולם במועדו, תעמוד היתרה לפרעון מידי.

 

זכות ערעור תוך 45 יום לביהמ"ש המחוזי.

מזכירות ביהמ"ש תמציא העתק ההחלטה לממונה על עבודות שירות ולשירות המבחן.

 

ניתן היום כ"ט בניסן, תשס"ח (4 במאי 2008) במעמד הצדדים.

                                                                                                                             

יעל פרדלסקי, שופטת

 

ב"כ הנאשם:

אנו מבקשים עיכוב ביצוע עונש המאסר לצורך שקילת הגשת ערעור והגשתו.

אין צורך להכביר במילים כשגזר דין טומן בחובו מאסר בפועל, מן הראוי לעכב את הביצוע של ריצוי המאסר כאשר יש כוונה לערער בכפוף לערבויות מ תאימות.

 

מתמחה גב' שרי י צחקי:

אנו מ תנגדים לעיכוב ביצוע. הנאשם ידע שישנה אפשרות של מאסר בפועל. גם לפי גישת הפסיקה כשמדובר במאסר על מעל שנה אין מקום לעיכוב ביצוע. לחילופין, אם ביהמ"ש יעתר לבקשה, נבקש ערבויות מתאימות.

 

עו"ד הוכמן:

מצטרפת לדברי חברתי. 

החלטה

 

לפנים משורת הדין והואיל והנאשם התייצב לכל הדיונים והגיע לגזר הדין, כשהוא משוחרר ממעצר, מצאתי להעתר לבקשה.

הנאשם ישוחרר וביצוע המאסר יעוכב עד ליום 18.06.08, באם הנאשם יפקיד 15,000 ₪ ויחתום על  התחייבות עצמית בסך 30,000 ש"ח ותיחתם ערבות צד ג' בסך 50,000.

אני מעכבת את יציאתו מן הארץ של הנאשם עד תום ריצוי מאסרו.

באם יש ברשותו דרכון, יופקד הדרכון כעת במזכירות ביהמ"ש.

 

5129371

54678313לא תינתנה ערבויות אלה, תוצא פקודת מאסר כנגד הנאשם.

הנאשם יתייצב ביום 18.6.08 שעה 09:00 במזכירות הפלילית של ביהמ"ש שלום בחיפה.

 

 

5129371

54678313

 

יעל פרדלסקי 54678313-3864/05

ניתנה היום כ"ט בניסן, תשס"ח (4 במאי 2008) במעמד הצדדים.                                                                                                                                  

יעל פרדלסקי, שופטת

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-1941-תפ-3864-05-מדינת-ישראל-נגד-וינברג-אליעזר.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú