ralc.co.il

true

הוצאת עובדים לנופש בפועל כתחליף לתשלום דמי הבראה

12.08.2012

הוצאת עובדים לנופש בפועל כתחליף לתשלום דמי הבראה

הילה פורת, עו"ד

האם מעסיק יכול לכפות נופש על עובדיו, וזאת במקום תשלום דמי הבראה לכל עובד?

הילה פורת, עו"ד, משיבה:

עקרונית, נראה כי אין בעייתיות בהסדר בין מעסיק לבין עובדיו, לפיו המעסיק מממן נופש לעובדים במקום לשלם להם את דמי ההבראה להם הינם זכאים, כל עוד מתמלאים התנאים שלהלן:

1. כל עובד הסכים במפורש כי קבלת ההטבה הינה על חשבון תשלום דמי הבראה המגיעים לו. לדעתנו, רצוי שהסכמה כזו תיעשה בכתב ותכלול פירוט סכומים - שאז יהיה ברור לכל עובד על מה בדיוק הוא מוותר תמורת ההטבה.

2. שיעור ההטבה שתינתן לכל עובד יהא לפחות שווה ערך לדמי ההבראה המגיעים לו עפ"י היקף משרתו ומספר שנות עבודתו במקום העבודה.

3. עובד שלא יהיה מעוניין לצאת לנופש, מכל סיבה שהיא, יוכל לקבל את דמי ההבראה להם הוא זכאי. כלומר, לדעתנו, לא ניתן לכפות הסדר שכזה על עובד.

4. מדובר בנופש על כל המשתמע מכך, ללא שילוב של השתלמות, הרצאות מקצועיות וכדומה.

***המאמר באדיבות עו"ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת ושות' המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : "דיני עבודה – המדריך המלא" ו-"חוזים והסכמים בדיני עבודה".

לאתר האינטרנט של עו"ד הילה פורת: http://www.hilaporat.co.il

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3053-הוצאת-עובדים-לנופש-בפועל-כתחליף-לתשלום-דמי-הבראה.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú