ralc.co.il

true

הרצאה מוקלטת : היערכות וטיפים לקראת סוף שנת 2013 ומיסוי דירות מגורים

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  12.12.2013
 • הרצאה מוקלטת בנושא:
  היערכות וטיפים לסוף שנת המס 2013
  תכנוני מס לאור השינויים במיסוי דירות מגורים
  רמי אריה, עו"ד ורו"ח

  מובאת בזה הרצאה מוקלטת של עו"ד ורו"ח רמי אריה אשר ניתנה ביום 26.11.2013
  בערב עיון של לשכת יועצי מס בישראל – מחוז ירושלים.

  ההרצאה עוסקת בנושאים הבאים:
   חישוב מס מאוחד/נפרד – עדכונים והנחיות חדשות –
  הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, סעיפים 66(ד) ו- 66(ה) וסעיפים 17 ו- 30 לפקודת מס הכנסה,
  עדכון מדיון שנערך בוועדת הכספים של הכנסת.
   התיישנות הדיון לשנות מס –
  פס"ד שירזי עמ"ה 154/96, פס"ד דן מרום ע"א 976/06 סעיפים -  158א,147, 134, 152 לפקודת מס הכנסה.
   חשבוניות פיקטיביות – מע"מ –
  פס"ד מגן נצח ישראל ע"מ 26249-03-11, סעיף 38 לחוק מע"מ.
   הנפקויות של מהלך שלילת אישורים על ניכוי מס במקור –
  לבעל הניכוי ולמשלמים, הנחייה שהוציאה רו"ח מירי סביון, סמנכל"ית בכירה לשומה וביקורת רשות המיסים.
   רפורמה במיסוי דירות מגורים –
  מיסוי דירות המגורים לפני ואחרי תיקון 76.
   משיכות בעלים –
  הלוואות BECK TO BECK , פס"ד עמי ואריה חזן(בביהמ"ש העליון) ע"א 10398/03.
   המלצות למיסוי חברות "ארנק" של שכירים ואחרים –
  פס"ד החברה הכלכלית אילת עמ"ה 516/99, סעיף 369 לחוק ביטוח לאומי,
   פס"ד עמי ואריה חזן (בבימ"ש המחוזי) ע"א 9412/03, פס"ד גזית גלוב ע"א 4756/09. 
   שימוש ביומן רכב לקביעת שווי רכב צמוד –
  החלטת מיסוי 4586/12, פס"ד עובדי רפא"ל ע"מ 38987-07-02, סעיפים 17 ו- 2(2) לפקודת מס הכנסה.
   חובות אבודים.
לצפייה בהרצאה המוקלטת לחץ כאן
 
הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3499-הרצאה-מוקלטת-היערכות-וטיפים-לקראת-סוף-שנת-2013-ומיסוי-דירות-מגורים.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú