ralc.co.il

true

הודעה חשובה: תביעת נזקי המלחמה חייבת להיעשות עד ליום 20.8.2014

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  07.08.2014

 

הודעה חשובה

תביעת נזקי המלחמה חייבת להיעשות עד ליום 20.8.2014

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 

שימו לב , כי לאור הודעת פיקוד העורף מיום 6.8.2014 על סיום המצב המיוחד בעורף,

חייבים כל הניזוקים שנגרם לרכושם נזק עקב פעולות מלחמה של האויב או של צה"ל,

או מפעולות איבה כגון: הפגנות לאומניות עקב המלחמה אשר גרמו לנזקים לרכוש בישראל,

למסור הודעה על הנזק למנהל מס רכוש, בתוך 14 יום ולא יאוחר מיום 20.8.14,

אחרת הם עלולים לאבד את זכאותם לפיצוי בגין הנזק !

 

הודעה זו מתייחסת לניזוקים ש-"נכס" בבעלותם או בחזקתם, נפגע עקב פעולות כאמור.

מדובר ב-"נכס" כהגדרת מונח זה בחוק מס רכוש וקרן הפיצויים,

לרבות נזקים לשטחי חקלאות עקב פעולות המלחמה, נזקים למטעים, למבנים מוגמרים או בתהליך בנייה, לציוד או למלאי .  

 

הודעה זו אינה מתייחסת לתביעה בגין נזקים עקיפים של אובדן רווחים, אשר נגרמו לעסקים עקב המלחמה, אותה ניתן יהיה להגיש בהמשך ועד ארבעה חודשים מהיום שתקנות הפיצויים לעניין זה, יפורסמו ברשומות.

 

 

פרטים נוספים בטל':    073-2181818     או      בדוא"ל:      rami@ralc.co.il

 

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3815-הודעה-חשובה-תביעת-נזקי-המלחמה-חייבת-להיעשות-עד-ליום-20-8-2014.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú