ralc.co.il

true

רילוקיישן לחו"ל וללא חבות מס בישראל

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  16.11.2014

רילוקיישן לחו"ל וללא חבות מס בישראל

רמי אריה , עו"ד ורו"ח

בתי המשפט אינם מקבלים את גישת רשות המיסים בישראל, אשר מדקדקת מאד בזיקות היוצרות "מרכז חיים" בישראל, ולשיטתה יכול אדם לשהות מחוץ לישראל גם שלוש או ארבע שנים ואף עשר שנים וימשיך להיחשב בעיניה כ- "תושב ישראל" החייב במס בישראל.

בפסק הדין בעניין צור (ע"מ 19466-01-12 צור נ' פקיד השומה חיפה, אשר ניתן ביום 21.10.2014), הסכים בית המשפט עם עמדת המערערת, כי מספיק שרק חלק מזיקות מרכז החיים מתקיימות, כדי להביא למסקנה שהיא הפסיקה להיות תושב ישראל עם יציאתה לחו"ל ועד שחזרה לישראל לאחר שלוש שנים.

מחד, עמדו בפני בית המשפט העובדות התומכות בהגירה מישראל כגון: יציאה להונג קונג לתקופת עבודה של חמש שנים, שכירת דירה, לימודי הילדים בבתי ספר בהונג-קונג, בעלה של צור התפטר טרם היציאה לחו"ל והצטרף אליה להונג-קונג ופתיחת חשבון בנק בחו"ל.

מאידך, צור לא מכרה את דירתה בישראל אלא השכירה אותה, היא יצאה לעבוד בחו"ל מטעם מעביד ישראלי, ולתקופת זמן קצובה מראש, המשיכה להחזיק בחשבון הבנק בישראל אבל כמעט ללא פעילות, והמשיכה לקבל תלוש שכר מהמעביד בישראל שבגינו שולמו מלוא המיסים בישראל.

בית המשפט קבעכי אין צורך כי כל זיקות מרכז החיים יתקיימו בכל מקרה ומקרה. אמנם, צור חזרה לישראל כבר לאחר שלוש שנים, אך זאת מכיוון ועבודתה הופסקה. כך שגם אין חשיבות יתרה לעובדה שמשך השהייה היה קצר מארבע שנים בסופו של דבר.

תוצאת פסק הדין הייתה כי צור תהיה זכאית לקבל החזר מס בגין כל הכנסותיה שדווחו על ידי המעביד שלה בישראל, היות והיא לא הייתה בתקופה זו תושב ישראל, כפי שתבעה בערעורה.

נזכיר כי פסיקה דומה ניתנה בבית המשפט העליון, לא מכבר, בעניין ספיר ( ע"א 4862/13 פקיד השומה נ' מיכאל ספיר ) , בו קבע בית המשפט כי למרות שמשפחתו של המערער לא עברה איתו לחו"ל, ולא בכל השנים הוא מעל 183 יום מחוץ לישראל, אינה שוללת את המסקנה כי מירב הזיקות לגביו מצביעות כי הוא לא היה תושב ישראל במשך עשר השנים שבהן שהה לסירוגין בחו"ל.

למעשה, גם בהלכת גונן ( ע"א 477/02 אריה גונן נ' פקיד שומה חיפה ) כבר נקבע, כי גונן היה תושב חוץ במשך ארבע שהות שהותו בחו"ל, למרות שמשפחתו חזרה לישראל והיו בבעלותו חשבון בנק בישראל, דירה מושכרת בישראל וכדומה, החשוב הוא שאכן "רוב הזיקות" מצביעות על "ניתוק מישראל". (בנו למד בבי"ס תיכון בארה"ב, האישה עבדה כמורה בחו"ל, מנהל חשבון עסקי בחו"ל, שוכר דירה בבוסטון, הקים חברה וניהל עסקים בחו"ל).

 

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3919-רילוקיישן-לחו-ל-וללא-חבות-מס-בישראל.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú