ralc.co.il

true

האם קיבלת את טופס 5329 – מאגף המודיעין של רשות המיסים ?

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  23.03.2015

האם קיבלת את טופס 5329 – מאגף המודיעין של רשות המיסים ?

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

בימים אלו נשלחת התראה נוספת לאזרחים אשר טרם הגישו טופס 5329 . זאת בהמשך למאה אלף דרישות שנשלחו על ידי רשות המיסים בישראל לפני כחצי שנה.

"טופס 5329", אשר  כותרתו: "דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל", דורש מהאזרח למלא את מקורות הכנסותיו, פרטי חשבונות הבנקים שלו, לדווח האם הוא בעל מניות בחברה או שותף בעסק, לפרט את כל נכסי הנדל"ן והדירות שיש לו או לאשתו ועוד פרטים אשר ישמשו את רשות המיסים, כדי לקבוע האם מדובר במעלים הכנסות שיש מקום לפתוח לו תיק שומה ולחייבו במס ואולי גם לזמנו לחקירה פלילית.

לפי הידוע, מקבלי הטופס מתחלקים לשלושה סוגים עיקריים:

הסוג הראשון, הם אלו שיש להם יותר מדירה אחת ולכן הם חייבים ברוב המקרים בדיווח ובמס על הכנסותיהם משכר הדירה.

הסוג השני, הם אלו ששוהים בחו"ל מעל 90 יום בשנת כספים ולכן הם חשודים בכך שיש להם עיסוקים, הכנסות ונכסים בחו"ל, אשר עליהם לא דיווחו לרשות המיסים.

הסוג השלישי, הם אלו שנעשו בחשבונם בבנק פעולות של הפקדות ומשיכות "חשודות", ואין להם תיק במרשמי רשות המיסים ואינם מדווחים כעובדים שכירים.

סוג נוסף של אזרחים "בסיכון", הם כאלו שנתקבל מידע עליהם במסגרת "קו הצדק" או בכינויו "המלשינון" ויש עליהם מידע שאינו מתאים לדיווחים על ההכנסות שלהם לרשות המיסים.

אסור לזלזל במילוי הטופס. שכן, עצם קבלתו מעידה, כי המקבל אותו נמצא כבר במעקב ובבדיקה של רשות המיסים. אי מילוי נכון של הטופס או אי הגשתו מהווים עברה פלילית שדינה מאסר בפועל.

חשוב למלא את הטופס בזהירות ובקפידה תוך קבלת ייעוץ ממומחה לענייני מיסים, ולוודא את כל היבטי המיסוי הנובעים ממנו, הן באופן רטרואקטיבי עד עשר שנות מס לאחור, והן לשנות המס הבאות.   אנו עומדים לרשותכם לפגישת ייעוץ בטרם מילוי הדוח .

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4048-האם-קיבלת-את-טופס-5329-מאגף-המודיעין-של-רשות-המיסים.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú