ralc.co.il

true

תיקון 14 לחוק איסור הלבנת הון-לפעול עכשיו ומיד!

עופר מנירב, רו"ח

 |  17.04.2016

תיקון מספר 14 לחוק איסור הלבנת הון - לפעול עכשיו ומיד!

עופר מנירב, רו"ח

ביום 29.03.2016 אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את תיקון מס' 14 לחוק איסור הלבנת הון לפיו עבירות מס יחשבו לעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון.

מדובר בחוק הגרוע ביותר שהתקבל נגדנו מאז ומעולם, חוק שתהיה לו השפעה גדולה ומכרעת על כולנו! (עצמאים, שכירים, מנכ"לים, סמנכ"לי כספים וחשבים...).

תשאלו בוודאי מה רע בכך? שהרי אנחנו רוצים שכולם ידווחו דיווחים נכונים, אז אכן כולנו רוצים שידווחו דיווחים נכונים, אך יש גבול עד כמה אפשר לפגוע באזרחים שחלק גדול מהם אזרחים ישרים לחלוטין, על מנת להשיג מטרה זו.

יתרה מזאת, הייתי גם מסתכן ואומר שבאופן הזה יהיו מקרים ובהם אזרחים ישרים יצאו אשמים, על לא עוול בכפם, אך ורק בגלל שהם לא יזכו לייצוג הולם בפני בתי המשפט.

ובמה הדברים אמורים: כאשר אדם חשוד בעבירה על פי חוק איסור הלבנת הון, והדגש הוא על חשוד, ולהזכיר, הכלל במקומותינו הוא, כי אדם נחשב זכאי כל עוד לא הוכחה אשמתו, רשאים שלטונות המס לתפוס את כל רכושו וזאת כאמור עוד בטרם בכלל נקבע כי אותו אדם אשם בעבירה כלשהי, רק עפ"י החשד!

וכאשר רק לאחרונה דחה כבוד השופט בני שגיא, בביהמ"ש המחוזי, את בקשתו של סמי לוי, אשר ביקש לשחרר חלק מהכספים שנתפסו בגין עבירות כלכליות שבהן הואשם, על מנת שיוכל לממן הגנה משפטית ראויה, וקבע כי הוא יכול להיעזר בסנגוריה הציבורית, וזאת חרף העובדה שהסנגוריה הציבורית עצמה טענה שדחיית הבקשה תוביל לפגיעה בהליך ההוגן ולפגיעה ביכולתו של לוי להוכיח את חפותו - וכאמור אלו דברי הסנגוריה הציבורית!

כידוע תכנון מס מחייב ידע ומומחיות, וכאשר לא אחת עסקינן בעסקאות מורכבות ומסובכות המחייבות מיומנות רבה וכאשר במקרים רבים קיימים חילוקי דעות רבים בין הנישומים לרשויות המס בנוגע לעסקאות אלה, חילוקי דעות שהם לגיטימיים לחלוטין.

עתה, עפ"י הצעת החוק, תוכל רשות המיסים לטעון כי מדובר בחשד לעבירה על חוק איסור הלבנת הון ולתפוס את כל הרכוש של הנישום, דבר שלא יאפשר לו אפילו להגן על עצמו כראוי ולהוכיח את חפותו.

וכך גם נמצא את עצמנו, בדיונים עם רשויות המס, כאשר מרחפת מעל ראשנו החרב המתהפכת בדמות עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון, וכאשר כל אימת שלא נגיע להסכמה עם רשויות המס, יוכלו לטעון כנגדנו כי בכלל מדובר בהלבנת הון...

אמנם בתיקון להצעת החוק נקבע רף מינימלי, שרק מעבר אליו הוא יחול, אך רף זה הינו נמוך ביותר, דבר שיכניס למסגרת החוק חלק גדול מאוד מהנישומים/עוסקים, ובכלל, בשלבים הראשונים של החקירה, כאשר מדובר על מעצר תפיסת רכוש וכדומה, מדובר בהערכות בלבד ורשות המיסים יכולה לקחת העלמה אחת שהיא תפסה ולעשות עליה מכפלות ולהגיע בקלות לסכומים העולים על הרף שנקבע.

אך לא רק בכך "חוטא" החוק, שכן, עפ"י החוק לא תהיה התיישנות יותר לעבירות מס, ואיך בדיוק מצפים שהנישומים יוכלו להוכיח , לעיתים בחלוף 30 שנה ויותר, פעולות שהם עשו בעבר?

האבסורד זועק לשמיים שכן בעבירות חמורות יותר, עבירות שעונשי המאסר בגינם גדולים יותר, כגון רצח, אונס, שוד מזויין וכיוצ"ב קיימת התיישנות, בעוד שבגין עבירות מס לא תהיה עכשיו התיישנות, היעלה על הדעת?!

אז תאמרו, אוקי, החוק אמנם דרקוני אך למה דווקא אנחנו, רואי החשבון, הם אלו שצריכים לעמוד בחזית המאבק? התשובה לכך, לצערי, היא פשוטה שכן, מעבר לכך שתמיד דאגנו להילחם כנגד עיוותים בחוק, בתיקון החקיקה גם החליט המחוקק להטיל אחריות, לעיתים גדולה אפילו מזו של העבריין, על המסייע לו (קרי רואה החשבון, סמנכ"ל הכספים וכד').

כך, בעוד שעד לתיקון, כאשר עבירת המס היחידה שנכללה במסגרת החוק הייתה החשבוניות הפיקטיביות, החוק התייחס אך ורק למי שעבר את העבירה ונהנה מפירותיה, הרי שבתיקון לא רק שבכל עבירות המס הנוספות שהוכנסו למסגרת החוק הטילו אחריות גם על המסייע, אלא שאפילו תיקנו אחורנית והטילו אחריות על המסייע גם כאשר מדובר בחשבוניות פיקטיביות.

וכך נוכל למצוא את עצמנו מחר נאלצים להוכיח את חפותנו על דברים שאנו בכלל לא מודעים להם, וזאת כאשר לרשויות תהיה סמכות לתפוס את כל רכושנו...

מדובר כאמור בחוק הפוגע בכולנו, הן בחברינו העוסקים בפרקטיקה (עצמאים ושכירים) והן בחברינו הנמצאים בתפקידי מפתח בחברות (מנכ"לים, סמנכ"לי כספים וחשבים).

ודי אם אצטט רק 2 קטעים קצרים מהדברים שנאמרו בדיונים בוועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת:

כך בדיון שהתקיים ביום 4.01.2016  - בעקבות דבריו של ח"כ ניסן סלומינסקי (יו"ר הוועדה):

"רבותי, נושא המסייעים – בהלבנת הון ודאי שזה קיים, וזה יכול להיות קיים גם בלי המקור. המקור מת, לא חשוב, לא דנים עליו, אבל דנים על המסייעים כי הם עושים את ההלבנה, כשמעבירים את האינפורמציה על יעקב מוישה, המסייעים של יעקב מוישה קשורים גם להעלמת המס".

הבהירה עו"ד לילך וגנר (ייעוץ וחקיקה (פלילי) משרד המשפטים:

"זה הרעיון של הלבנת הון"

וכך גם בדיון שהתקיים ביום 17.02.2016 – בעקבות דבריו של ח"כ ניסן סלומינסקי (יו"ר הוועדה):

"אני עושה את העבודה ועושה פעולה מתוחכמת, אני לא נחשב כמלבין, רואה החשבון, שלא עשה את העבירה, הוא כן מלבין".

והבהירה עו"ד לילך וגנר (ייעוץ וחקיקה (פלילי) משרד המשפטים:

"זה הרעיון של הלבנת הון"

ונראה כי כל מילה נוספת מיותרת!

ב - 3 השנים האחרונות היו לי ויכוחים נוקבים עם מנהל רשות המסים, בכל הנוגע להצעה להפוך עבירות מס לעבירות מקור. בדיונים שהיו לי עם מנהל רשות המסים, דובר על חוק מצומצם בהרבה וכאשר לא דובר כלל על הכללת המייצגים במסגרת החוק. והנה בתיקון לחוק שעבר, כמות העבירות הורחבה מאוד וגרוע מכך המייצגים נכללים בחוק!

תאמרו, אבל החוק הוא כבר מעשה עשוי ואין מה לעשות, ואני אומר, יש ויש מה לעשות ויש לפעול במהירות ובנחישות על מנת לגרום לתיקון החוק, לפחות ככל שהדברים אמורים בנו המייצגים.

התיקון לחוק חושף אותנו לסיכונים בלתי אפשריים ומטיל עלינו נטל שאנחנו פשוט לא מסוגלים ולא יכולים לעמוד בו ולחיות איתו.

התיקון לחוק נכנס לתוקף 6 חודשים מיום פרסומו וחובה עלינו לנצל פרק זמן זה על מנת להביא לשינוי בחוק.

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4415-תיקון-14-לחוק-איסור-הלבנת-הון-לפעול-עכשיו-ומיד.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú