ralc.co.il

true

מצגת: עושים לכם סדר בחוק ההסדרים 2017-2018

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  06.03.2017

עושים לכם סדר בחוק ההסדרים 

שינויים מהפכניים במיסוי חברות 
בחוק ההתייעלות לשנים 2017-2018


עיקרי המהפכה במיסוי בעלי חברות וחברות  
שינוי שיעורי המס ומדרגות המס - יחידים  
הגדלת מס יסף רלוונטית להכנסות בשיעור מס מוגבל  
שינוי שיעור מס החברות ומס על הדיבידנד  
 
חיסול תופעת משיכות בעלים מחברה - הוספת סעיף 3 (ט1) לפקודה
משיכות אסורות של בעל מניות מהותי בחברה
פטור מחיוב במס על משיכות אסורות
החיוב במס על משיכות אסורות במועד החיוב
חיוב במס בגין משיכות כספים ו / או שימוש בנכס - עד השבתם לחברה
תחולת ההוראות בגין משיכות כספים שנעשו עד ליום 31.12.2016
ארבע החלופות לגבי נכס/דירה שנעשה בה שימוש לטובת בעל מניות עד ליום 31.12.2016
קביעת חברות ארנק כ"חברות שקופות" - הוספת סעיף 62א לפקודה
השוואה של מיסוי יחיד למיסוי דו שלבי - ב"חברה רגילה" בשנת 2017
הגדרת "חברות ארנק" כחברות שקופות החייבות במיסוי יחיד
מה יהיה שיעור המס על הכנסות אחרות של חברות ארנק שאינן מהפעילות החייבת
כפיית חלוקת רווחים עודפים לחברה - תיקון סעיף 77 לפקודה
 
הסמכות לחייב חלק מהרווחים הצבורים כדיבידנד רעיוני
התנאים להפעלת החיוב בדיבידנד רעיוני
הגדרת רווחים
מגבלות סכום החיוב בדיבידנד רעיוני
מס מוטב על משיכת דיבידנדים - תיקון סעיף 125ב לפקודה
חלוקת דיבידנד במס מופחת לבעל מניות מהותי מיום 1.1.2017 עד ליום 30.9.2017
בדיקת הכנסות לכל אחד מבעלי המניות המהותיים
תקן חשבונאות מספר 7 / תקן ביקרות 100


לצפייה במצגת המפורטת - לחצו כאן

להאזנה להרצאתו של עו"ד ורו"ח רמי אריה בנושא  - לחצו כאן - חלק א
להאזנה להרצאתו של עו"ד ורו"ח רמי אריה בנושא  - לחצו כאן - חלק ב

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4731-מצגת-עושים-לכם-סדר-בחוק-ההסדרים-2017-2018.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú