ralc.co.il

true

מצגת: ניהול דיונים ושבירת הקרח - פברואר 2017

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  06.03.2017

ניהול דיונים ושבירת הקרח

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 

תיקון 211 לפקודת מס הכנסה

המועד הקובע לעניין התיישנות

חובת גילוי מסמכים

שומה לפי תדריכים כלכליים של רשות המיסים

סבירות שומה גם לאחר פסילת ספרים

ניהול פרוטוקולים

חשיבותו הדרסטית של שלב ההשגה בפני רשויות המס

תקפותו של הסכם שומות

סוגיות מיוחדות לעניין היחס שבין שמות ניכויים לשומות סופיות

משמעות עריכת שומות ניכויים לאחר שומות סופיות – ס' 167(ב)

היבטים ראשיים בניהול הדיון

הזדמנות ראשונה להשמיע טענות

לא בקלות שנה רביעית – האומנם???

השגה והדיון בהשגה

הזכות להשמעת טענות ורישומן

זכות העיון במסמכי הרשות

חובת גילוי מסמכים הדדית במסגרת ערעורי המס

איום בפסילת ספרי חשבונות

עריכת הסכם שומות סופיות

השפעות מס ערך מוסף וביטוח לאומי

התנאים לביטול הסכם שומה

התיישנות שומות – גם במיסוי מקרקעין

 

לצפייה במצגת – לחצו כאן

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4733-מצגת-ניהול-דיונים-ושבירת-הקרח-פברואר-2017.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú