ralc.co.il

true

השתלמות במיסים ליועצי מס

לשכת יועצי מס - סניף השרון

 |  16.05.2017

השתלמות מיסים ליועצי מס

ההשתלמות תיערך ביום ג' 23.05.17 בין השעות 15:45-20:00 באולם מרכז כנסים ואירועים - מול הפארק, רח' אחוזה 267 רעננה.

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום ופתוחה לכלל יועצי המס משלמי אגרה בישראל.

 לרישום להשתלמות לחצ/י כאן

להלן לו"ז ההשתלמות-

 

15:45-16:15- התכנסות ורישום, כולל כיבוד קל.

16:15-16:30- יו"ר הסניף, יועצת המס אריה פנחס אסתר

  • דברי פתיחה ועדכונים שוטפים

16:30-18.00- עו"ד, רו"ח רמי אריה 

  • אסטרטגיית ניהול דיוני שומות.

18.00-18.15- הפסקה.

18.15-19:45- הגב' זהבה זוהר לוי- מנהלת תחום העברות לחו"ל ברשות במסים

  • חידושים וחקיקה תושבים חוזרים, הכנסות פאסיביות מחו"ל, הכנסות מעסק בחו"ל, תושבות, חנויות וירטואליות, שאלות ותשובות. 

19:45-20:45- ארוחת ערביועצות ויועצי מס יקרים, נא שימת לבכם להנחיות החדשות אשר יחולו מעתה בכל השתלמויות המועצה:

* ההשתתפות בהשתלמויות הינה פרסונאלית ותותר רק ליועצי מס אשר שילמו את האגרה השנתית למועצת יועצי המס.

* חלה חובת רישום לפני כל השתלמות.

* כניסה להרצאות תותר בכפוף להצגת תעודת יועץ מס/תעודת זהות.

* מאחרים מתבקשים לגשת לעמדת הרישום בהפסקה.

* בני זוג ועובדי משרד אשר אינם יועצי מס משלמי אגרה לא יורשו להשתתף בהשתלמות.

אנא, שתפו פעולה והימנעו מאי נעימויות למען הצלחת מיזם ההשתלמויות אשר תורם רבות לקידום והצלחת דרכנו המקצועית.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4774-השתלמות-במיסים-ליועצי-מס.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú