ralc.co.il

true

הרצאה מוקלטת ומצגת: החוק לצמצום השימוש במזומן

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  29.10.2018

חלקים מוקלטים מפאנל בנושא:

החוק לצמצום השימוש במזומן

שייכנס לתוקף ביום 1.1.2019

 

ראו:  הקלטת דברים והסברים על החוק החדש להגבלת השימוש במזומן והשפעתו בעיקר על בעלי העסקים, כפי שנאמרו בפאנל  של עו"ד ורו"ח רמי אריה

 

בכנס של לשכת יועצי המס באילת, ביום 23.10.2018,

הכוללים בין היתר, את הנושאים הבאים:

הקשיים הצפויים ביישום החוק, האוכלוסיות שנותרו ללא פתרונות חלופיים לשימוש במזומן, הפגיעה בציבור העוסקים,

סנקציות פליליות ועיצומים כספיים, דחיית תחולת החוק ועוד...

 

לצפייה ושמיעת הדברים המוקלטים –  לחצו כאן

לצפייה במצגת מפורטת –    לחצו כאן

 

 

 


הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5140-הרצאה-מוקלטת-ומצגת-החוק-לצמצום-השימוש-במזומן.aspx

© כל הזכויות שמורות