ralc.co.il

true

זכויות עובדים ביום הבחירות לכנסת 9.4.2019

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  03.04.2019

זכויות עובדים ביום הבחירות לכנסת 9.4.2019

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

ביום 9.4.2019 יתקיימו הבחירות הכלליות לכנסת. חוק הבחירות לכנסת מגדיר יום זה כיום שבתון. ואולם, ישנם עובדים אשר לגביהם לא יחול השבתון.

ביום 28.3.2019 פורסמה הודעה מטעם הממונה הראשית על יחסי עבודה במשרד העבודה והרווחה, אשר במסגרתה פורסמו דגשים באשר לזכויותיהם של מועסקים העובדים ביום זה.

יום השבתון לא יחול, בין היתר, על עובדי התחבורה הציבורית, חניונים, תחנות דלק, כוחות הביטחון, שרותי הצלה, אפיית לחם והובלתו, ייצור חלב, שירותי תקשורת, מים וחשמל, בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה וקיוסקים, תיאטראות, בתי קולנוע, מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות, וכן שירותים אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, אשר יפעלו כסדרם ביום הבחירות .

יודגש כי בכל השירותים המפורטים בהודעה, צריכה להינתן לעובדים האפשרות להצביע.

מועסק אשר עבד אצל מעסיקו לפחות 14 יום ברציפות, ישלם לו המעסיק את השכר הרגיל שהיה משתכר אצלו כאילו עבד ביום הבחירות, זאת ללא ניכוי יום חופש ממכסת הימים אשר לרשותו.

החוק אינו מתייחס לסוגיית תשלום שכר למועסקים אשר עובדים ביום הבחירות. בהתאם לפסיקה אזרחית של בית הדין האזורי לעבודה ונוהג שהשתרש, המעסיקים ישלמו שכר בשיעור 200% או לחילופין שכר רגיל בתוספת שעות חופשה תמורת שעות עבודתו בפועל ביום זה.

 

לצפייה בהודעה המלאה של הממונה הראשית על יחסי עבודה

לקראת בחירות 2019 – לחץ כאן

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5270-זכויות-עובדים-ביום-הבחירות-לכנסת-9-4-2019.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú