ralc.co.il

true

מפתחי תוכנות ויצרנים אחרים ישלמו מס מופחת

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  11.04.2019

מפתחי תוכנות ויצרנים אחרים ישלמו מס מופחת משמעותית 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

לפי החלטת מיסוי חדשה מיום 10.4.2019, מעתה, ואולי גם רטרואקטיבית לשנים קודמות, חברות קטנות של מפתחי אפליקציות, מפתחי תוכנה, סרטוני יוטיוב ויצרנים בכל תחום, אשר לפחות 25% מההכנסות שלהם נובעות ממכירות בחו"ל, יהיו זכאים לשיעורי מס מופחתים משמעותית על רווחיהם, לעומת חברות אחרות בישראל.

מדובר בהפחתת מס חברות על הרווחים משיעור של 23% בחברה רגילה - לשיעור של 16% או 12% לחברה במרכז הארץ. חברות כאלו, אשר ממוקמות באזור פיתוח א ישלמו רק 7.5% מס על הרווחים (במקום 23%).

בנוסף, בעלי החברות, ישלמו מס על הדיבידנדים שהם מושכים מהן, בשיעור של 20% במקום 30% ברגיל.

בהתאם לחוק עידוד השקעות הון והחלטת מיסוי חדשה שפורסמה ביום 10.4.2019 - החלטת מיסוי 6003/19 בנושא מפעל תעשייתי הפועל בתחום התוכנה , יינתנו הטבות מיסוי אלו גם לחברות המעסיקות פחות מעשרה עובדים.

לצורך קבלת הטבת המס, נדרשים שני תנאים:

1.       היות החברה בעלת " מפעל תעשייתי" – דהיינו: עוסקת בפעילות ייצורית. בין אם היא מייצרת
  מוצרים מוחשיים ובין אם היא מייצרת מוצרים לא מוחשיים, כגון: תוכנה, אפליקציות וכדומה.

2.       ייצוא לחו"ל של לפחות 25% מהכנסות החברה, לשוק שגודלו מעל 14 מיליון תושבים.

עד היום, עמדת רשות המסים הייתה, כי מפעל תעשייתי חייב להעסיק עשרה עובדים לפחות. כך, כפי שציינו במאמרנו מיום 31.10.2018 , בעניין ויסינק ( ע"מ 45987-06-16, ויסינק סירקיטס בע"מ נ' פקיד שומה עפולה , ניתן ביום 23.10.2018). ביהמ"ש קיבל את עמדת רשות המסים, אך המליץ בהתאם למקובל בתעשייה המודרנית, לאפשר את הטבות המס גם לחברות קטנות אשר בהן פחות מעשרה עובדים.

ביום 10.4.2019 פרסמה רשות המסים את החלטת מיסוי 6003/19 בנושא מפעל תעשייתי הפועל בתחום התוכנה , אשר בה נקבע כי הטבות המס לפי חוק עידוד השקעות הון יינתנו גם לחברות קטנות המעסיקות מתחת לעשרה עובדים.  

החלטת המיסוי ניתנה לחברה פרטית תושבת ישראל, אשר עוסקת בפיתוח תוכנה המאפשרת ללקוחותיה בכל העולם לבצע בדיקות לקמפיינים של פרסום. הכנסותיה נובעות מדמי שימוש בתוכנה, הנגזרים מהיקף שאילתות המידע אותו הלקוח מעוניין לקבל מהתוכנה.

החברה מעסיקה 6 עובדים, מתוכם 3 עובדי פיתוח במשרה מלאה ו-3 עובדים נוספים העוסקים השיווק ותפעול. כל העובדים פועלים ממשרדים ייעודיים של החברה.

כל הציוד המשמש את הפעילות הייצורית של החברה נמצא בבעלותה ורשום בספריה, החל מתחילת פעילותה. כמו כן, הקניין הרוחני הנובע מפיתוח התכנה, לרבות מלוא הסיכונים והסיכויים הנובעים ממנו, נמצא בבעלות החברה.

במסגרת החלטת המיסוי נקבע, בין היתר, כדלקמן:

1.       מפעל החברה הינו "מפעל תעשייתי ", זאת בהתבסס על פעילותה של החברה אשר הינה
 פעילות ייצורית של פיתוח תוכנה.

2.      הכנסות החברה הינן "הכנסה מועדפת" , מאחר והן נובעות ממתן "זכות שימוש" בתוכנה.

אנו מברכים על החלטה זו, התואמת את עידן התעשייה המודרנית, אשר תאפשר גם לחברות  סטארט-אפ קטנות וחברות יצרניות אחרות, ליהנות מהטבות המס המשמעותיות הקבועות בחוק.

בהתאם להלכה המקובלת, ככלל, תחולת פרשנות חדשה לדיני המס היא באופן רטרואקטיבי, כך שבהחלט קיימת האפשרות להגיש את הדו"ח השנתי לשנת 2018 לפי החלטה זו, וגם לשנים קודמות לכאורה.
הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5278-מפתחי-תוכנות-ויצרנים-אחרים-ישלמו-מס-מופחת.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú