ralc.co.il

true

מאסר בפועל בגין אי דיווח על הכנסות מהשכרת נכסים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  21.05.2019

מאסר בפועל בגין אי דיווח על הכנסות מהשכרת נכסים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

לתשומת לב משכירי דירות ונכסים אשר אינם מדווחים ומשלמים מס על הכנסותיהם מהשכרה, כי במסגרת מדיניות "יד קשה" הננקטת על ידי רשות המיסים, כנגד משכירי דירות ונכסים מסחריים שאינם מדווחים על הכנסותיהם, מוגשים כנגדם כתבי אישום בהליכים פליליים, ולאחרונה נפסקים כנגדם גם עונשי מאסר בפועל כבדים. 

בעניין עסאם (עפ"ג 63036-10-18,  עסאם חרחש נ' מדינת ישראל, ניתן ביום 14.4.2019), נדחה ערעורו של משכיר אשר נדון ל – 13 חודשי מאסר בפועל, 6 חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 15,000 ₪, בגין אי דיווח על הכנסותיו מהשכרה.

עסאם  היה בעליו של מבנה בבית חנינה בירושלים, בחלקו התגורר עסאם עם משפחתו ואת חלקו האחר, הכולל חנויות ודירות מגורים, השכיר עסאם לאחרים. כמו כן, השכיר עסאם את הגג לשם הצבת אנטנה סלולרית.

בנוסף, עסאם בנה בנין בשכונת שייח ג'ראח בירושלים, והחל משנת 2010 השכיר אותו בחלקו לקונסוליה השוויצרית.

במהלך השנים 2005-2011 קיבל עסאם תקבולים מהשכרת המבנים הנ"ל בסכום העולה על 2.2 מיליון ₪. ביחס לתקבולים בשיעור 1,448,918 ₪ לא נוכה מס במקור, ועסאם השאיר את מלוא הסכום בכיסו.

עסאם לא דיווח לרשות המיסים על תחילת עיסוקו בהשכרה, לא ניהל ספרים כמתחייב, לא דיווח לפקיד השומה על קבלת הכספים, לא שילם את מס ההכנסה הנובע מפעילות זו, לא הוציא חשבוניות מס ולא שילם מס ערך מוסף הנובע מכך .

בית המשפט התחשב בכך שעסאם הינו בן 68 שנים, נשוי, אב ל – 9 ילדים, אינו עובד בשנים האחרונות ומשתכר רק מהדירות שהוא משכיר בבניינים אשר בבעלותו. לזכותו עמדה גם הודאתו במיוחס לו, שהביאה לחיסכון בזמן שיפוטי ולייעול ההליכים.

במהלך ההליכים המשפטיים, עסאם הגיש דוחות ושילם את מלוא המס הנדרש ממנו.

לאחר בחינת כל הנסיבות, דחה בית המשפט את ערעורו של עסאם על חומרת עונש המאסר בפועל של 13 חודשים אשר נגזר עליו.

למצער, כדי להימנע מחשיפה מהליכים פליליים, אנו מזכירים כי ניתן עדיין לעשות הליך של גילוי מרצון עד ליום 31.12.2019, במסגרתו מקבלים גם חסינות מהעמדה לדין פלילי.  כדאי!

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5294-מאסר-בפועל-בגין-אי-דיווח-על-הכנסות-מהשכרת-נכסים.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú