ralc.co.il

true

יום עיון - היבטי העסקת עובדים/מומחים זרים בישראל

חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

 |  18.06.2019

 

יום עיון

העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל - הלכה למעשה

חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

יום שלישי 25.6.2019, בין השעות 9:00-15:00

מלון קרלטון תל-אביב

 

נושא העסקתם של עובדים זרים ומסתננים בישראל, הינו נושא חשוב שהולך ותופס תאוצה בשנים האחרונות. יום העיון יעסוק בפן המשפטי ובפן המיסויי של העסקתם בדיני עבודה, וכן יעניק נקודת מבט פרקטית על התנהלות המעסיקים מול גורמי הממשלה הרלבנטיים.

יום העיון יכלול הרצאות אורח מיוחדות של עו"ד ורו"ח רמי אריה, מומחה במיסוי, וכן של ראש מינהל האוכלוסין במשרד הפנים .

קהל יעד: חשבי שכר, יועצי מס, מנהלי חשבונות, מנהלי כספים, חשבים ועורכי דין

 

רשימת נושאי ההרצאות:

9:15 – 9:00

דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים – דברי פתיחה

10:45 – 9:15

עו"ד דנה להב, משרד עורכי דין הראל – נבון

העסקתם ומעמדם של עובדים זרים ומסתננים בראי דיני העבודה

 

הליך קבלת היתר, ענפי העסקה אסורים, תחולת דיני עבודה על עובדים זרים, חובות מעסיק מכוח חוק עובדים זרים (ביטוח רפואי, מגורים הולמים וכו'), ניכויים מותרים משכר עובד זר, ענישה ואכיפה על העסקה שלא כדין, העסקת מסתננים בישראל

11:00 – 10:45

הפסקה

12:30 – 11:00

מר יואל ליפוביצקי, ראש מינהל האוכלוסין, משרד הפנים

תפקיד ראש המינהל, מבנה אירגוני, תחומי אחריות ומדיניות רשות האוכלוסין בנוגע להעסקתם ומעמדם של זרים ומסתננים בישראל

 

תפקידו וסמכויותיו של לראש המינהל, מבנה אירגוני של המינהל, מטרת הקמתו ותחומי אחריות, מדיניות רשות האוכלוסין ושיקול דעת ביחס למתן היתרים להעסקת זרים בענפים שונים, התנהלות שוטפת מול מעסיקים, מדיניות הרשות ביחס למסתננים בישראל, ענישה ואכיפה

12:45 – 12:30

הפסקה

14:15 – 12:45

רו"ח ועו"ד רמי אריה, רמי אריה ושות' - עורכי דין, רואי חשבון ויועצי מס

סוגיות נבחרות במיסוי עובדים זרים, מומחים זרים ומסתננים

 

היטל עובדים זרים, נקודות זיכוי לעובדים זרים ושוהים בלתי חוקיים, אופן המיסוי לסוגי הויזות השונות של עובדים זרים, מיסוי מומחי חוץ וחובת היטל עובדים זרים בגינם

 

 

                                                     

להרשמה ליום העיון – לחץ כאן

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5309-יום-עיון-היבטי-העסקת-עובדים-מומחים-זרים-בישראל.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú