ralc.co.il

true

מצגת: ביטול/הפחתת ריבית, הפרשי הצמדה וקנסות

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  22.09.2019

מצגת בנושא :

ביטול/הפחתת ריבית, הפרשי הצמדה וקנסות

במס הכנסה ומע"מ

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

לפניכם מצגת מקיפה  של עו"ד ורו"ח רמי אריה, מערב עיון בלשכת רואי חשבון בישראל מרחב תל-אביב, אשר נערך ביום 22.9.2019,

הכוללת, בין היתר, את הנושאים הבאים:

 

הגדרת ריבית, הפרשי הצמדה וקנסות,

הסמכות לבטל או להפחית ריבית, הפרשי הצמדה וקנסות

במס הכנסה ומע"מ, סמכות מקבילה לבית המשפט לביטול או הפחתה,

נוהל 6/2012 - האצלת סמכות למתן הקלות במערכי מס הכנסה וניכויים,

נוהל מע"מ - ויתור על ריבית, הפרשי הצמדה וקנסות,

בעלי תפקידים המוסמכים להעניק הקלות, הגבלת סמכות,

תנאי הסף למתן הקלות, שיקולים, פסיקה, ועוד...

 

לצפייה במצגת המלאה –  לחץ כאן!

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5366-מצגת-ביטול-הפחתת-ריבית-הפרשי-הצמדה-וקנסות.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú