ralc.co.il

true

הרצאה קצרה מוקלטת: קשיים בתחשיבי הפעימה השלישית

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  16.05.2020

הרצאה קצרה מוקלטת

קשיים בתחשיבי הפעימה השלישית – השתתפות בהוצאות

שהינה חלק מהרצאה בעניין:

היבטי מיסוי וחשבונאות בעקבות נזקי הקורונה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

ראו קטע מהרצאתו של עו"ד ורו"ח רמי אריה, במערכת "זום" אשר נערכה ביום 12.5.2020, הכוללת התייחסות לנושא המענקים בכלל

והבעייתיות והמורכבות במענק פעימה שלישית בפרט.

 

מהי הגדרת השתתפות בהוצאות? מהן הוצאות קבועות?

הבעייתיות בהשוואת מחזורים, האם יש לנטרל הכנסות מיוחדות ושיקים דחויים שנפרעו?

האטה וצמיחה בעסק, העיתוי בהגשת בקשה לקבלת מענק פעימה שלישית, סמכות רשות המסים לבקש מסמכים והבהרות,

הדמיון לפיצוי לפי חוק מס רכוש וקרן הפיצויים לניזוקי מלחמה ואיבה,

מענק פעימה רביעית?

 

לצפייה בהרצאה – לחץ כאן

לצפייה במצגת המונפשת – לחץ כאן

 

לצפייה במאמר המלא בנושא הבעיות והקשיים

בקביעת פיצוי השתתפות בהוצאות פעימה שלישית – לחץ כאן

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5497-הרצאה-קצרה-מוקלטת-קשיים-בתחשיבי-הפעימה-השלישית.aspx

© כל הזכויות שמורות