ralc.co.il

true

הרצאה מוקלטת: קיזוז הפסדי הקורונה בדוחות 2019

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  21.05.2020

לראות, לשמוע, ללמוד

הרצאה מוקלטת בנושא:

הבסיס המיסויי והחשבונאי להגשת דוחות 2019,

תוך קיזוז הפסדי הקורונה משנת 2020

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

ראו הרצאה מוקלטת  של עו"ד ורו"ח רמי אריה, במערכת "זום" אשר נערכה ביום 12.5.2020, הכוללת התייחסות לקיזוז הפסדי הקורונה משנת 2020 בדוחות לשנת 2019, ובין היתר את הנושאים הבאים:

 

זיהוי סוגי ההפסדים שנוצרו עקב הקורונה – הפסדים עסקיים והפסדי הון,

הכללים המתירים קיזוז הפסדים - עסקיים, הפסדי הון והפסדים מחו"ל,

מתן ביטוי להפסדים של שנת 2020 בדוחות הכספיים לשנת המס 2019 (תקן חשבונאות 7, תקן חשבונאות 38, פס"ד השומרים),

דיווח על בסיס מזומן למע"מ ולמס הכנסה,

הכרה בחובות אבודים לצרכי מע"מ ומס הכנסה,

הפרשות להפסדים צפויים בדוח לשנת 2019 – הכרה בהפסדים צפויים מהמשך הקורונה? (פס"ד ארקיע – מבחנים להכרה בהפרשה להפסדים צפויים),

טיפים לצמצום נזקי המס עקב ההפסדים,

היבטי מיסוי בסגירת חברות (מיסוי משיכות בעלים, מיסוי יתרת רווחים צבורים, הפסדי הון בגין הלוואות בעלים, פירוק חברות),

חיסכון בתשלומי המס ועוד...

 

 

 

לצפייה בהרצאה –  לחץ כאן

 

לצפייה במצגת המונפשת –  לחץ כאן

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5500-הרצאה-מוקלטת-קיזוז-הפסדי-הקורונה-בדוחות-2019.aspx

© כל הזכויות שמורות