ralc.co.il

true

הרצאה מוקלטת: הקלות מס לעולה חדש ותושב חוזר/ותיק

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  15.07.2020

 

לראות, לשמוע, ללמוד

הרצאה קצרה מוקלטת בנושא:

הקלות מס (לכאורה) לעולה חדש ותושב חוזר/ותיק

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

בעקבות משבר הקורונה, מצפים לחזרה מסיבית של תושבים חוזרים ועליה של עולים חדשים לישראל. לפי הערכת שרת העלייה והקליטה, הגב' פנינה תמנו-שטה, מיום 17.6.2020, כפי שהובאה בוועדת העלייה הקליטה והתפוצות של הכנסת, צפוי גל עלייה וחזרה לישראל, אשר נאמד ב- 90,000 עולים וחוזרים, עד לתום שנת 2021. בעיקר עקב משבר הקורונה.

 

מובאת בזה הרצאתו של עו"ד ורו"ח רמי אריה בנושא הקלות המיסוי (לכאורה) המגיעות לעולים חדשים ולתושבים חוזרים/ותיקים .

ההרצאה כוללת בין היתר, התייחסות לנושאים הבאים:

הגדרות סוגי הזכאות להטבות מס "תושב ישראל"/"תושב חוזר ותיק"/"עולה חדש"

הכנסות פטורות ממס בישראל ? מהי תקופת הפטור ?

המשך הפקת הכנסות מחברות זרות בבעלות/בניהול עולה חדש/תושב חוזר ותיק,

הכנסה מעורבת מישראל ומחו"ל ועוד...

 

לצפייה בהרצאה - לחץ כאן

לצפייה בהרצאה המוקלטת המלאה – לחץ כאן

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5512-הרצאה-מוקלטת-הקלות-מס-לעולה-חדש-ותושב-חוזר-ותיק.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú