ralc.co.il

true

הרצאה מוקלטת - הפחתה/ביטול הצמדה, ריבית וקנסות

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  30.11.2020

לראות לשמוע, ללמוד

הרצאה מוקלטת בנושא:

הפחתה/ביטול הצמדה, ריבית וקנסות במס הכנסה ומע"מ

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

ראו הרצאה מוקלטת מלאה של עו"ד ורו"ח רמי אריה, מהרצאה במערכת "זום" אשר נערכה ביום 24.11.2020, בנושא הפחתה/ביטול הצמדה, ריבית וקנסות במס הכנסה ומע"מ, כחלק מכנס היערכות לסוף שנת המס 2020, של חברת חשבים.

ההרצאה כוללת, בין היתר, התייחסות לנושאים הבאים:

 

הגשת תיקון – שומה עצמית ולא סופית/בהסכם,

התנהלות מול  יחידה ארצית לשומה במקביל לפקיד שומה אזורי,

שיעור הקנס – בהתאם לנסיבות ובכפוף לתקרה,

סעיף 192 לפמ"ה – סמכות להקטין ריבית, הפרשי הצמדה וקנסות,

סעיף 100 לחוק מע"מ – סמכות לוותר/להפחית כפל מס, קנסות,

הצמדה, ריבית והוצאות,

סמכות ביהמ"ש לאשר/להפחית/להגדיל/לבטל במס הכנסה ומע"מ,

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 6/2012 – חובת שימוע,

נוהל פנימי – האצלת סמכות למתן הקלות במערכי מס הכנסה וניכויים

מיום 2.11.2011,

השיקולים למתן הקלה/ויתור,

הגבלות ותקרות למתן הקלה/ויתור ופריסת תשלומים,

 

 

לצפייה בהרצאה המלאה לחץ כאן

לצפייה במצגת המלאה – לחץ כאן

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5583-הרצאה-מוקלטת-הפחתה-ביטול-הצמדה-ריבית-וקנסות.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú