ralc.co.il

true

ואם כבר הגשתם תביעה כספית

02.02.2006

ואם כבר הגשתם תביעה כספית

לעסקים קטנים ובינוניים שממהרים לתבוע כדאי לברר מראש את המס שיידרשו לשלם אם אכן יזכו בתביעה

ענת כהן , גלובס , 16:56 1/2/06

כמה מס תשלמו על זכייה כספית בתביעה עסקית? בעלי עסקים קטנים ובינוניים יוצאים לעיתים לקרבות משפטים הנוגעים לעסקיהם, בלי לתת את הדעת על שיקולי מיסוי - כמס-הכנסה ומע"מ - כאשר לאלו יש השלכה ישירה על הנטו - גם במקרים של זכייה וגם במקרים של הפסד.
!

עו"ד-רו"ח רמי אריה, מחבר הספר "הוצאות מוכרות", נתקל בבעלי עסקים רבים שלא לוקחים בחשבון את היבטי המס, ובדיעבד מגלים כי בזבזו את משאביהם על משפט עסקי, שלא היה כדאי מבחינה כלכלית.
!

התמקדות בצחצוח חרבות, בעלי עסקים המגישים תביעה הנוגעת לעסקיהם, לא חושבים קדימה על המס שיצטרכו לשלם בגין זכייה. לחלופין, גם בעלי עסקים שנתבעים ושמפסידים במשפט, לא תמיד יכולים לקזז את הוצאות המשפט וההפסדים שלהם כהוצאה מוכרת, והם מתאכזבים" אומר עו"ד רמי אריה.
!

* האם כל בעל עסק שזכה במשפט עסקי, חייב לשלם מס-הכנסה על סכום הזכייה במשפט?
!

"התשובה לכך תלויה באופן הטיעונים שהוצגו במשפט, או בנוסח של הסכם הפשרה, אם היה כזה. בעל עסק שתבע צד כלשהו הנוגע לעסקיו (לקוחות, ספקים, בנקים וכו') וזכה בתביעה, יידרש לשלם מס על התקבול.
!

"המס יהיה בשיעור מלא או בשיעור של המס על רווחי הון (20% לעצמאי, 25% לחברה). לחלופין הוא עשוי להיות פטור ממס לחלוטין, הכול על-פי ניסוח התביעה או הסכם הפשרה".
!

* כיצד ניסוח כתב הפשרה משפיע על שיעור המס?
!

"נניח שלבעל עסק נשרף מחסן עם ציוד ומלאי. הנפגע תובע את חברת הביטוח בסך מיליון שקל, ובהסכם פשרה מוסכם על פיצוי של 600 אלף שקל. בחישובי המס על הסכום הזה, יבדוק פקיד השומה כמה מהפיצוי יוחס למבנה, כמה לציוד וכמה למלאי. על הרכיב של המלאי חל מס מלא, שיכול להגיע עד 49%, על רכיב המבנה חל מס שבח מקרקעין (20% החל מ-1 בינואר 2007) ועל רכיב הפיצוי שיוחס לציוד, יחול מס על רווח הון ריאלי בשיעור של 20%".
!

* מהי ההשלכה המעשית על בעל העסק?
!

"בשעת ניסוחי התביעה או כתב הפשרה, כדאי לבעל העסק להתעקש ליחס את רישום הפיצוי בגין התביעה בעיקר למבנה ולציוד, ולמזער את רכיב המלאי. ניסוח מתאים כזה יגדיל את הנטו שיישאר לו מהפיצוי".
!

* האם כדאי לו להתעלם מרכיב המלאי לגמרי בכתב הפשרה?
!

"ממש לא. אם תהיה התעלמות מוחלטת, עלול פקיד השומה לראות בכך הימנעות מתחכמת ממס, ולייחס לרכיב המלאי סכום הרבה יותר גבוה על-פי שיקול דעתו. לכן, מוטב להסדיר את הנושא בכתב פשרה רשמי עם חברת הביטוח. מסמך רשמי כזה מעניק גיבוי לסיווג התשלומים".
!

* האם סכום הפיצוי בתביעה עסקית מחויב גם במע"מ?
!

"כן. על סכום הפיצוי יש להוציא חשבונית ולשלם מע"מ, וכאן ניתן לתת טיפ גדול וקריטי, שהוא לדאוג שסכום המע"מ יופיע בכתב התביעה, או בהסכם הפשרה. רק במקרה כזה המע"מ ייחסך מבעל העסק התובע.
!

"על-פי פסיקה בבית-המשפט העליון, סכומי התביעה לעולם כוללים מע"מ, ולכן אם נכתב בפשרה סכום כללי ללא ציון המע"מ - הזוכה בתביעה העסקית יחויב לשלם את המע"מ, וכך הנטו שלו יקטן במידה ניכרת".
!

* האם בעל עסק שהפסיד בתביעה עסקית יכול לנכות את הוצאותיו ואת הנזק הכספי שלו בגין פסק-הדין משיעורי המס שבהם הוא חייב? האם זו הוצאה מוכרת?
!

"כן, אבל רק במקרה שבה התביעה נוגעת למישור העסקי השוטף. נניח למשל שבעל העסק מכר סחורה פגומה ללקוח, נתבע על כך, והפסיד - הרי שכל ההוצאות וההפסדים יוכרו במלואם. לעומת זאת, כאשר מדובר בהפסד משפטי בגין נכס הוני, לדוגמה, תביעה בגין גניבת פטנט או סודות מסחריים, הרי שכלל הנזקים מן ההפסד במשפט לא יוכרו כהוצאה מוכרת.
!

"במקרה כזה, ניתן לבקש להכיר בנזקים לפי שיעור הפחת המתאים, ולפרוס את ההוצאה על פני מספר שנים".
!

* יש מקרים שבהם הפסד משפטי הנוגע לתביעה עסקית לא יוכר בכלל כהוצאה לעסק?
!

"בהחלט. בחלק מהמקרים שבהם התביעה נגד בעל העסק היא פלילית. אם למשל בעל עסק הרחיב את שטח המבנה שלו ללא היתר בנייה (שזו עבירה פלילית), הורשע, וחויב בתשלומים ובהוצאות משפט, הרי שהוצאות אלו לא יוכרו ולא יותר לו לנכותם".

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-587-ואם-כבר-הגשתם-תביעה-כספית.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú