ralc.co.il

true

מצגת: האבחנה בין תכנון מס לגיטימי למעשה פלילי והקו הדק שביניהם

07.03.2007

האבחנה בין תכנון מס לגיטימי למעשה פלילי והקו הדק שביניהם
מה בין תכנון מס לגיטימי לבין תכנון בעל היבט פלילי?, הגישה הקלאסית– מבחן חוקיות האמצעים, התייחסות בתי המשפט, הרקע לתיקון 147 לפקודת מס הכנסה, המטרות בתיקון 147, הגורמים שיוצרים את התופעה של תכנון המס, התמודדות עם תכנוני המס, מתי נעשה סיווג שונה שיפוטית שיגיד שדיני המס חורגים מהדין הכללי ?, הסיווג השונה (מלאכת פרשנות בהתאם לצורך) והסיווג מחדש (סעיף 86), עילת העסקה המלאכותית, הבעיות עם מבחן היסודיות, סיכום.
ד"ר חיים גבאי

נא להמתין עד לעליית המצגת...

לצפייה במצגת לחץ כאן

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-906-מצגת-האבחנה-בין-תכנון-מס-לגיטימי-למעשה-פלילי-והקו-הדק-שביניהם.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú