ralc.co.il

true

החלטות ועדות כופר - מס הכנסה

18.05.2011

החלטות ועדות כופר - מס הכנסה

שניתנו במחצית ראשונה של שנת 2010

מובאת בזה רשימה של החלטות בעניין כופר חלף כתב אישום פלילי, שנתקבלו ע"י וועדות הכופר של מס הכנסה למחצית הראשונה לשנת 2010. החלטות הכופר בהחלט יכולות להעיד אימתי אין להגיש כתב אישום כנגד חשוד ובמיוחד במקרים דומים למקרים שעובדותיהם מתוארים בהחלטות הכופר להלן לפי עיקרון השוויון.

מס' החלטה

נושא

עובדות

החלטה

1/10

השמטת הכנסות והשמטת נכסים מהצהרת הון

עצמאי הנחשד בהעלמת הכנסות מרווחי הון בחו"ל בסך כולל של מיליון ש"ח.

הושת כופר בסך 250,000 ש"ח.

נימוקים להחלטה:

· המלצת הפרקליטות

· הסרת המחדלים

2/10

פיצול משכורות

בעל חברה להוצאה לאור נחשד בפיצול משכורות עובדים. המס הנחסך- 624,000 ש"ח.

הושת כופר בסך 180,000 ש"ח.

נימוקים להחלטה:

המלצת הפרקליטות

3/10

השמטת הכנסות

אב ושני בניו, בעלי מניות ומנהלי חברה ליצור תכשיטים נחשדו בהעלמת הכנסות בחו"ל בסכום לא ידוע.

הושת כופר כולל בסך של 500,000 ש"ח

נימוקים להחלטה:

המלצת הפרקליטות

4/10

סיוע לאחר להתחמק ממס

חשב קבוצת כדורגל נחשד בסיוע לאחר ברישום חשבוניות ומשכורות כוזבות בסך כולל של 112,000 ש"ח.

הושת כופר בסך של 20,000 ש"ח.

נימוקים להחלטה:

 • המלצת הפרקליטות
 • סכום העבירה
 • המלצת היחידה החוקרת

5/10

סיוע לאחר להתחמק ממס

יועץ מס ועובד בעסק נחשדו בסיוע לבעל עסק להעלים הכנסות.

הושת כופר כולל בסך של 115,000 ש"ח

נימוקים להחלטה:

 • המלצת הפרקליטות
 • המלצת היחידה החוקרת

6/10

השמטת הכנסות

כדורגלן נחשד בהעלאת הכנסות בסכום של 88,400 ש"ח.

הושת כופר בסך של 22,000 ש"ח

נימוקים להחלטה:

 • המלצת הפרקליטות
 • סכום העבירה
 • המלצת היחידה החוקרת

7/10

השמטת הכנסות

מנכ"ל קבוצת כדורגל נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2002-2004 בסך של 186,000 ש"ח.

הושת כופר בסך של 37,000 ש"ח.

נימוקים להחלטה:

 • המלצת הפרקליטות
 • סכום העבירה
 • המלצת היחידה החוקרת

8/10

פיצול משכורות

אפסנאי בקבוצת כדורגל נחשד בפיצול משכורתו בשנים 2003-2004, המס הנחסך מגיע לסך של 28,000 ש"ח.

הושת כופר בסך של 8,500 ש"ח.

נימוקים להחלטה:

 • המלצת הפרקליטות
 • סכום העבירה
 • המלצת היחידה החוקרת

9/10

השמטת הכנסות

בעל מוסך נחשד בהעלמת הכנסות בסכום של כ-497,000 ש"ח בשנים 1997-1999.

הושת כופר בסך של 60,000 ש"ח.

נימוקים להחלטה:

המלצת הפרקליטות

10/10

השמטת הכנסות

שכיר בתחום הבנייה נחשד בהעלמת הכנסות שביצע כעצמאי בשנים 2003-2005 בסך של 190,000 ש"ח.

הושת כופר בסך של 38,000 ש"ח.

נימוקים להחלטה

 • המלצת הפרקליטות
 • סכום העבירה

11/10

השמטת הכנסות

כדורגלן נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2003-2004 בסך של 80,000 ש"ח ומתן הצהרה כוזבת על מגורים בישוב ספר לשנים 2002-2006, שבגינה נחסך מס של 53,000 ש"ח.

הושת כופר בסך של 35,000 ש"ח

נימוקים להחלטה:

 • המלצת הפרקליטות
 • סכום העבירה
 • המלצת היחידה החוקרת

12/10

הצהרה כוזבת על מגורים בישוב ספר

שכיר נחשד בהצהרה כוזבת על מגורים בישוב ספר בשנים 2001-2004, המס הנחסך מגיע לסך 61,240 ש"ח.

הושת כופר בסך של 15,000 ש"ח.

נימוקים להחלטה:

 • סכום העבירה
 • המלצת היחידה החוקרת

13/10

השמטת הכנסות

כדורגלן לשעבר נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2002-2003 בסך של 60,000 ש"ח.

הושת כופר בסך של 15,000 ש"ח.

נימוקים להחלטה:

 • המלצת הפרקליטות
 • סכום העבירה
 • המלצת היחידה החוקרת

14/10

משכורות פיקטיביות

בעל מניות ומנהל חברה לשירותי ניקיון מאזור המרכז, נחשד בניפוח משכורות פיקטיביות בשנים 2002-2006 בסך של כ-700,000 ש"ח.

הושת כופר בסך של 300,000 ש"ח.

נימוקים להחלטה:

המלצת הפרקליטות

15/10

סיוע לאחר להתחמק ממס

רו"ח נחשד בסיוע ללקוחו להתחמק מתשלום מס ע"י רישום כוזב בשנים 2001-2003.

הושת כופר בסך של 100,000 ש"ח.

נימוקים להחלטה:

 • המלצת הפרקליטות
 • מצב בריאותי
 • מצב אישי

16/10

השמטת הכנסות

רופא שיניים נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2002-2005 בסך של 240,000 ש"ח.

הושת כופר בסך של 60,000 ש"ח.

נימוקים להחלטה:

 • סכום העבירה
 • המלצת היחידה החוקרת

17/10

תצהיר כוזב

פנסיונר נחשד בהגשת תצהיר כוזב לתרומות, המס הנחסך הגיע לסך של 65,000 ש"ח בשנים 1999-2005.

הושת כופר בסך של 20,000 ש"ח.

נימוקים להחלטה:

המלצת הפרקליטות

18/10

השמטת הכנסות

ילנה לוריא, רופאת שיניים, נחשדה בהעלמת הכנסות בשנים 2006-2009 בסך של 200,000 ש"ח.

הושת כופר בסך של 30,000 ש"ח.

נימוקים להחלטה:

 • סכום העבירה
 • המלצת היחידה החוקרת

19/10

פיצול משכורות

יעקב גנץ, חשב בחברת מלונות "לב דוד בע"מ", מנהלה רפאל פרבר והחברה נחשדו ברישום משכורות ע"ש אחרים בשנים 2004-2006 בסכום של כ-2.8 מיליון ש"ח.

הושת כופר בסך כולל של 500,000 ש"ח.

נימוקים להחלטה:

המלצת הפרקליטות

20/10

השמטת הכנסות

אליהו וחזקיהו כהן, בעלי מוסך, נחשדו בהעלמת הכנסות בשנים 2004-2008 בסך של 537,000 ש"ח.

הושת כופר כולל בסך של 150,000 ש"ח

נימוקים להחלטה:

 • המלצת היחידה החוקרת
 • מצב בריאותי
 • מצב אישי

21/10

השמטת הכנסות

אבנר כהן נחשד בהעלמת הכנסות משרותי ייעוץ הנדסיים בשנים 2004-2007 בסך של כ-626,000 ש"ח.

הושת כופר בסך של 150,000 ש"ח.

נימוקים להחלטה:

 • המלצת היחידה החוקרת
 • מצב בריאותי
 • מצב אישי

22/10

ניפוח משכורות

עו"ד עמירם רוזנברג נחשד בניפוח הוצאות שכר בשנים 1999-2003 בסך של כ-200,000 ש"ח.

הושת כופר בסך של 70,000 ש"ח

נימוקים להחלטה:

 • המלצת הפרקליטות
 • פסק מפעילות כעו"ד לפני שנים

23/10

קיזוז רווחי הון שלא כדין

טומס דופט מנהל ובעל מניות בחברת "מפעלי בוכנות" והחברה, נחשדו בקיזוז רווח הון אישי בחברה שלא כדין, בשנת 2004 בסכום של 225,000 ש"ח.

הושת כופר כולל בסך של 65,000 ש"ח

נימוקים להחלטה:

 • סכום העבירה
 • המלצת היחידה החוקרת
 • עבירה חד פעמית

24/10

השמטת הכנסות

עו"ד מיכה גבאי נחשד בהעלמת הכנסות ללא הצדק סביר, בשנים 2001-2008 בסך של כ-120,000 ש"ח.

הושת כופר בסך של 50,000 ש"ח.

נימוקים להחלטה:

 • המלצת הפרקליטות
 • סכום העבירה

25/10

השמטת הכנסות

שי וטליה אשל נחשדו בהסבת הכנסות בסך של כ-190,000 ש"ח בשנים 2006-2008.

הושת כופר כולל בסך של 48,000 ש"ח.

נימוקים להחלטה:

 • סכום העבירה
 • המלצת היחידה החוקרת

26/10

השמטת הכנסות

ישראל אריאל מירושלים נחשד בהעלמת הכנסות מהשכרת צימרים בשנים 2007-2009 בסכום של כ-188,000 ש"ח.

הושת כופר בסך של 40,000 ש"ח.

נימוקים להחלטה:

 • סכום העבירה
 • המלצת היחידה החוקרת

27/10

הצהרת הון כוזבת

שאול ורנר לא כלל השקעה בהצהרת הון לשנת 2006 בסך 34,000 $.

הושת כופר בסך של 5,000 ש"ח.

נימוקים להחלטה:

 • סכום העבירה
 • המלצת היחידה החוקרת

28/10

תצהיר כוזב

משה ואברהם גמזו נחשדו בסיוע לאחרים במסירת הצהרה כוזבת בשנים 2001, 2003-2004, המס הנחסך בגין זיכוי המס הגיע לסך 48,000 ש"ח.

הושת כופר כולל בסך של 30,000 ש"ח

נימוקים להחלטה:

המלצת הפרקליטות

29/10

השמטת הכנסות

מלייב סימון בעל מספרה, נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2005-2009 בסך של כ-106,000 ש"ח.

הושת כופר בסך של 30,000 ש"ח.

נימוקים להחלטה:

 • סכום העבירה
 • המלצת היחידה החוקרת

30/10

השמטת הכנסות

דב ישראלי וחיים איטה בעלי חברת קל בם בע"מ והחברה, העוסקת בעבודות מתכת, נחשדו בהעלמת הכנסות בשנים 2006-2007 בסך 100,000 ש"ח.

הושת כופר בסך כולל של 29,000 ש"ח

נימוקים להחלטה:

 • סכום העבירה
 • המלצת היחידה החוקרת

31/10

הצהרה כוזבת על מגורים בישוב ספר

אברהם עופר נחשד במתן הצהרה כוזבת על מגורים ביישוב ספר, המס הנחסך מגיע לסך 102,253 ש"ח בשנים 2001, 2004-2007.

הושת כופר בסך של 25,500 ש"ח.

נימוקים להחלטה:

 • סכום העבירה
 • המלצת היחידה החוקרת
 • הסרת המחדלים

32/10

דווח כוזב למיסוי מקרקעין

אבנר לחמי ולימור כהן, נחשדו במתן תצהיר כוזב למיסוי מקרקעין, בכך שהפחיתו סכום של כ-80,000 ש"ח ממחיר המגרש בשנת 2009.

הושת כופר כולל בסך של 25,000 ש"ח.

נימוקים להחלטה:

 • סכום העבירה
 • המלצת היחידה החוקרת
 • מצב בריאותי
 • מצב אישי

33/10

הצהרה כוזבת על מגורים בישוב ספר

יריב סיבוני נחשד במתן הצהרה כוזבת על מגורים בישוב ספר בשנים 2005-2008, המס הנחסך מגיע לסך של כ-100,000 ש"ח.

הושת כופר בסך של 24,000 ש"ח.

נימוקים להחלטה:

 • סכום העבירה
 • המלצת היחידה החוקרת
 • הסרת המחדלים

34/10

הצהרה כוזבת על מגורים בישוב ספר

איריס שני נחשדה במתן הצהרה כוזבת על מגורים בישוב ספר, המס הנחסך הגיע לסך של 84,700 ש"ח, בשנים 2001-2003.

הושת כופר בסך של 21,000 ש"ח

נימוקים להחלטה:

 • סכום העבירה
 • המלצת היחידה החוקרת

35/10

הצהרה כוזבת על מגורים בישוב ספר

מיכאל עמר נחשד במתן הצהרה כוזבת על מגורים בישוב ספר בשנים 2005-2008, המס הנחסך הגיע לסך של 72,218 ש"ח.

הושת כופר בסך של 18,000 ש"ח.

נימוקים להחלטה:

 • סכום העבירה
 • המלצת היחידה החוקרת

36/10

הצהרה כוזבת על מגורים בישוב ספר

יגאל חלילי נחשד במתן הצהרה כוזבת על מגורים בישוב ספר בשנים 2005-2008, המס הנחסך הגיע לסך של 70,000 ש"ח.

הושת כופר בסך של 17,500 ש"ח

נימוקים להחלטה:

 • סכום העבירה
 • הסרת המחדלים

37/10

השמטת הכנסות

ג'נט אסא, קוסמטיקאית, נחשדה בהעלמת הכנסות בשנים 2008-2009 בסך של כ-53,000 ש"ח.

הושת כופר בסך של 10,000 ש"ח.

נימוקים להחלטה:

 • סכום העבירה
 • המלצת היחידה החוקרת
 • מצב בריאותי

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-2708-החלטות-ועדות-כופר-מס-הכנסה.aspx

© כל הזכויות שמורות