ralc.co.il

true

מצגת: התנהלות מומלצת לנותני שירות עסקי

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  29.11.2015
הסטנדרט הבינלאומי: המלצות ה- FATF
ארגון Moneyval - מועצת אירופה
ביקורת Moneyval על מדינת ישראל
חובות זיהוי והכרת לקוח
מיהו נותן שירות עסקי?
שלבי ביצוע הליך הכרת הלקוח
שלב א': הכרת לקוח וזיהויו
טופס הכרת לקוח
זיהוי ואימות פרטי לקוח - מסמכי הזיהוי הנדרשים
האם הלקוח הוא איש ציבור זר?
חובות זיהוי
הצהרה על נהנה ובעל שליטה
הצהרה על נהנה - לקוח חוזר
זיהוי פנים אל פנים
בדיקת פרטי זיהוי אל מול הרשימה
שלב ב': בחינת הסיכון
אינדיקציות לסיכון גבוה - "דגלים אדומים"
שלב ג': שמירת המסמכים
פיקוח ביקורת וסנקציות
התנהלות מומלצת לשגרה לצורך יישום הוראת הצו


לצפייה במצגת לחץ/י כאן
הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4265-מצגת-התנהלות-מומלצת-לנותני-שירות-עסקי.aspx

© כל הזכויות שמורות