ralc.co.il

true

שיעורי המס בישראל בהשוואה לשאר מדינות העולם

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  14.11.2017

שיעורי המס בישראל בהשוואה לשאר מדינות העולם

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

נוכח רמת גביית המס בישראל, אשר עלתה על התכנון והציפיות בתקציב המדינה, עולה שוב הקריאה להפחית את נטל המס על הציבור ועל העסקים בישראל. הפחתה זו תהיה חיונית ככל שיופחתו המסים בארצות הברית כפי המתוכנן שם, על מנת למנוע נטישה מסיבית של עסקים וחברות מישראל לארה"ב. אין ספק שגם מדינות מערב אירופה ומדינות נוספות בעולם, כבר נערכות למצב שאחרי הרפורמה הגדולה במסים המתוכננת בארצות הברית. 

נוכח אלו ונוכח ההיערכות המיסויית לתום שנת המס 2017 ותחילת שנת המס 2018, אנו מביאים לכם בהמשך את טבלת השוואת שיעורי המס, שיעורי המע"מ ושיעורי הביטוח הלאומי המקובלים במדינות שונות בעולם.

מתוך הטבלה המובאת להלן, ניתן לראות כי במדינות מסוימות ניתן דגש דווקא לביטוח לאומי, על חשבון שיעורי המס. כך: אוקראינה אימצה לעצמה מדיניות הדוגלת במס חברות בשיעור 18%, ו-15%-17% למיסוי היחיד, בעוד שיעור הביטוח לאומי עומד על 49.7% למעסיק ו-3.6% לעובד.

כמו בישראל, מס חברות, עומד במרבית המקרים על שיעור מס קבוע ברוב המדינות, למעט מדינות כמו הודו (30%-40%), הולנד (20%-25%), ארה"ב (15%-35%), פולין (15%-19%) ושוויץ (12.5%-24%). טווח שיעורי מס החברות נע בין 9%-40%. ישראל מיצבה את עצמה במקום גבוה יחסית עם שיעור מס של 24%, נכון לשנת המס 2017. בקצה העליון של הטבלה, נמצא את הודו (עד 40%) ומיד אחריה, ארגנטינה, מלטה, זמביה ופקיסטן (35%), ואילו בקצה התחתון את הונגריה ומונטנגרו (9%).

מיסוי היחיד נקבע בישראל, בדומה למרבית המקומות בעולם, על פי מאפיינים ונסיבות אינדיווידואליות של הנישום ולכן לא ניתן להצביע על שיעור מס קבוע . המס על הכנסתו החייבת של היחיד בישראל עומד בטווח של 10%-50%. ברשימת המדינות עם שיעור מס הכנסה קבוע על הכנסת היחיד, נוכל למצוא את רוסיה, קנדה, בלרוס, רומניה, אסטוניה, לוב, ערב הסעודית ומדינות נוספות.

שיעור הביטוח הלאומי המוטל על המעסיק בישראל (7.25%) הינו נמוך בצורה מובהקת ביחס למקובל לעולם. במדינות רבות שיעורי הביטוח לאומי נעים החל מ- 20% ועד 50%. שיאניות הביטוח הלאומי למעסיקים הינן צרפת (50%), אוקראינה (49.70%) ובלגיה (40.58%). מבחינת שיעור הביטוח הלאומי המוטל על המועסק (12%), ישראל ממוקמת קרוב לממוצע, בטווח שבין 0% (רוסיה) ועד 24% (מונטנגרו). מדינות מסוימות, כמו גיברלטר והפיליפינים, גובות ביטוח לאומי בסכום קבוע מהמעסיק והמועסק.

שיעור המע"מ במרבית המדינות הינו קבוע ואינו משתנה , גם כאן קיימים חריגים לכלל, כמו הודו (5%-15%), ברזיל (17%-25%) ומצרים (2%-20%). שיעור המע"מ הקיים בישראל, נכון לשנת המס 2017, עומד על שיעור של 17%, ובכך מציב את ישראל במקום טוב יחסית בהשוואה למדינות אחרות. מסקירת הנתונים לגבי מדינות שונות בעולם, נמצא שהונגריה מובילה בשנת 2017 עם שיא מע"מ בשיעור של 27%. לא רחוק מאחוריה, מדינות רבות, לרבות מהאיחוד האירופי, דרום אמריקה ואפריקה, נעות בטווח של 25% (דנמרק, נורבגיה, שבדיה) עד 17% (סין, לוקסמבורג, ישראל, פקיסטן ואוקראינה). מדינות ספורות יורדות מתחת לטווח זה, בחלקן אין חיוב מע"מ כלל (הונג קונג, ארה"ב, גיברלטר, לוב וערב הסעודית).

לקראת תחילת שנת המס 2018, תהיה משמעות כבדה לשיעורי המס שיונהגו בארצות הברית בעתיד. בהיותה ללא ספק הכלכלה המובילה בעולם, כל שאר מדינות העולם ייאלצו להתיישר לפיה.

 

לצפייה בטבלת שעורי המס במדינות שונות בעולם –לחץ כאן

 

 

 

 


הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4914-שיעורי-המס-בישראל-בהשוואה-לשאר-מדינות-העולם.aspx

© כל הזכויות שמורות