ralc.co.il

true

מצגת: תכנוני מס לסוף שנת 2018 והיערכות לשנת 2019

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  05.11.2018

ערב עיון – איגוד לשכות המסחר
מצגת

תכנוני מס לסוף שנת המס 2018

והיערכות לתחילת שנת המס 2019

רמי אריה, עו"ד רו"ח

מצגת מערב עיון של איגוד לשכות המסחר
אשר נערך ביום 4.11.2018 

 

החוק לצמצום השימוש במזומן, היערכות מיסוי לסוף שנת המס 2018, טיפים לדיוני שומות, עצמאי/חברה/חברה משפחתית/חברת בית, תכנוני מס לבעלי שליטה ומשיכות בעלים, רה ארגון – מיזוגים ופיצולים, מכירת פעילות ומוניטין, פסילת ספרים, גילוי מרצון והלבנת הון חוקית, ספירת מלאי, בסיס מזומן או מצטבר למס הכנסה ומע"מ, מיסוי שוק דירות המגורים משנת 2018, מימוש הפסדים וקיזוזם לצרכי מס ועוד...

 

למצגת -    לחצו כאן!

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5149-מצגת-תכנוני-מס-לסוף-שנת-2018-והיערכות-לשנת-2019.aspx

© כל הזכויות שמורות