ralc.co.il

true

חידוש מבצע "דיבידנד מוטב" מ-"רווחים כלואים" 2019

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  15.05.2019

חידוש מבצע "דיבידנד מוטב" מ-"רווחים כלואים" 2019

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

בעלי חברות שימו לב, כי רשות המיסים מתכננת לקבוע שוב הוראת שעה לחלוקת דיבידנדים בשיעור מס מוטב, על מנת לעודד בעלי מניות לחלק רווחים כלואים בחברה, תוך תשלום מס מופחת, כפי שהיה בשנת 2012 ולאחרונה בשנת 2017.

כך לפי הפרסום באתר גלובס ביום 14.5.2019 , לפיו: רשות המסים שוקלת להציע לשר האוצר אשר יתמנה, רעיונות שונים ומגוונים להגדלת גביית המס, כגון הטלת מע"מ על פירות וירקות, ביטול הפטור ממע"מ באילת, העלאת אחוז המע"מ, ובין היתר גם מבצע חדש לתשלום מס מופחת על "רווחים כלואים".

כיום, על מנת לשמר את הרווחים לאחר תשלום מס חברות (23%), ולהימנע מתשלום מס דיבידנדים בשיעור של 33% (כולל מס יסף), מעדיפים בעלי השליטה בחברות להימנע מחלוקת דיבידנדים מרווחי החברה ולהותיר רווחים אלו בחברה.

סעיף 77 לפקודת מס הכנסה, מאפשר אומנם לרשות המסים לחייב חברות אשר בהן רווחים כלואים לחלק דיבידנדים, אך רק במגבלות מסוימות, גם זו, רק לאחר חמש שנים משנת המס שבה הם נצברו.

על רקע הגירעון בתקציב המדינה ואי עמידה ביעדי הגבייה, נערך בשנת 2012 מבצע לעידוד חלוקת רווחים כלואים, מבצע דומה נערך גם לאחרונה בשנת 2017 בהצלחה רבה. במסגרתו שולמו לקופות המדינה סכומי מס נכבדים של מיליארדי ₪.

כעת נראה, כי רשות המסים מעוניינת להחזיר את ה-"מבצע", כבר בשנת 2019, ולתמרץ שוב את החברות לחלק את "הרווחים הכלואים". כך תגדיל הרשות את קופת המדינה מגביית המס, ותגרום להזרמת כספים לפעילות הכלכלית של המשק.

אולם, ליד שיעור המס המוטב צפוי גם מקל בדמות החמרה של התנאים הכופים חלוקת רווחים כלואים, כך שיהיה קל יותר לרשות המיסים לכפות על חברות חלוקת רווחים שאין בהם שימוש עסקי ממשי, ככל שאותן חברות לא ינצלו את המבצע החדש.

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5292-חידוש-מבצע-דיבידנד-מוטב-מ-רווחים-כלואים-2019.aspx

© כל הזכויות שמורות