ralc.co.il

true

מצגת: היערכות וטיפים לסוף שנת 2019 ותחילת 2020

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  18.12.2019

מצגת בנושא : היערכות וטיפים

לקראת סוף שנת המס 2019

ותחילת שנת המס 2020

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

לפניכם מצגת מקיפה של עו"ד ורו"ח רמי אריה, מהרצאה בלשכת יועצי המס בישראל, אשר נערכה ביום 17.12.2019, הכוללת, בין היתר, את הנושאים הבאים:

התארגנות עסקית לקראת סוף שנת המס 2019,

להיות או לא להיות - עצמאי או חברה בע"מ ?

עצמאי, חברה או חברה משפחתית/בית ?

"מס יסף" – מס על הכנסות גבוהות, מימוש הפסדים וקיזוזם לצרכי מס,

 חובות אבודים-התחייבויות תלויות, ספירת מלאי, פסילת ספרים,

גילוי מרצון – הזדמנות אחרונה – מסלול רגיל או מקוצר,

משיכות בעלים - סעיף 3(ט1) לפקודה, חברות ארנק – סעיף 62א לפקודה,

מעבר מעצמאי לחברה - מכירת נכסים, פעילות עסקית ומוניטין,

מיזוג חברות, הגבלת השימוש במזומן ועוד...

 

 

לצפייה במצגת מפורטת –  לחץ כאן!

 

 

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5422-מצגת-היערכות-וטיפים-לסוף-שנת-2019-ותחילת-2020.aspx

© כל הזכויות שמורות