ralc.co.il

true

הודעה לעובד על חופשה ללא תשלום עקב משבר הקורונה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  17.03.2020

הצהרה על הוצאת עובד לחל"ת בעקבות משבר הקורונה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

בעקבות משבר הקורונה, עסקים רבים חווים קשיים כלכליים, לרבות בשל תשלומי משכורות לעובדים. באפשרות המעסיקים להוציא את עובדיהם לחופשה ללא תשלום (חל"ת), ולאחר חלוף המשבר להחזירם לתפקידם במקום העבודה.

בתקופת החל"ת, המעסיקים לא יצטרכו לשלם לעובדים משכורות, ימי חופשה, ימי מחלה, וכן לא יצטרכו להפריש לזכויות פנסיוניות לעובד.

לנוחיותכם, נוסח הצהרת מעסיק על הוצאת עובד לחל"ת בעקבות משבר הקורונה,
כמופיע להלן:

  

לוגו של החברה

 

תאריך: ___________

לכבוד

 

_____________

ת.ז: __________


 

הנדון: הצהרה על הוצאת עובד/ת לחופשה ללא תשלום בעקבות משבר לאומי  

 

עובד/ת נכבד/ת

 

  1. בעקבות משבר הקורונה, פעילות חברתנו _________________ להלן: (המעסיק) נמצאת כרגע בנקודת קושי ומשכך אנו מודיעים לך על יציאה לחופשה ללא תשלום (חל"ת).
  2. בהתאם להנחיות הביטוח הלאומי מ – 30 יום מעלה הנך זכאי/ת לדמי אבטלה בכפוף להשלמת תקופת ההכשרה.
  3. תקופת יציאה לחל"ת הינה מתאריך __________ ועד לתאריך _____________.
  4. בתקופת היותך בחל"ת, החברה לא תשלם לך משכורת וכן לא תהא חייבת בתשלום בגין זכויות סוציאליות הכוללות פיצויים, חופשה, הפרשות לקופת גמל ו/או לקרן השתלמות ו/או כל תשלום אחר בגין תקופה זו, לרבות הפרשות רטרואקטיביות בגין תקופה זו ואנו ממליצים להסדיר הפקדות באופן עצמאי.
  5. ככל שלא תקבל דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי, החברה תשלם את דמי הביטוח הלאומי המחויבים בחודשיים הראשונים לחל"ת ותהא רשאית לנכות תשלומים אלה משכר ו/או מתשלומים עתידים המגיעים לך. החל מהחודש השלישי של תקופת החל"ת, הסדרת תשלומים אלו תחול עליך בכל מקרה, בהתאם לדין.
  6. ככל שלא תשוב לעבודה בתום התקופה ו/או לא תקבל אישור להיעדרות נוספת מראש ובכתב מהחברה, תראה בכך החברה משום התפטרות מצדך.

 

עם תום המשבר, אנו כמובן נצפה לחזרתך לעבודה בתפוקה מלאה בתפקידך הנוכחי.

חברתנו מצטערת על אי הנעימות ומקווה שתקופה זו תחלוף במהרה ונחזור לשגרה.

 

                                                                                                               בברכה,
                                                                         
 

_____________

 

 תודה למנסח הנוסח הנ"ל.

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5472-הודעה-לעובד-על-חופשה-ללא-תשלום-עקב-משבר-הקורונה.aspx

© כל הזכויות שמורות