ralc.co.il

true

מצגת: תוכנית הסיוע החדשה לשכירים, עסקים ועצמאיים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  14.07.2020

מצגת מפורטת

תוכנית הסיוע החדשה לשכירים, עסקים ועצמאיים

רשת בטחון כלכלית בצל הקורונה (עד יוני 2021)

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

ראו מצגת מפורטת אשר פורסמה ביום 9.7.2020 ע"י משרד האוצר בדבר התכנית לסיוע לשכירים, עסקים ועצמאיים, בהתמודדות עם הקורונה , למשך שנה עד חודש יוני 2021.

המצגת כוללת, בין היתר, את הנושאים הבאים:

שכירים – הטבות בדמי אבטלה, התאמת מנגנון החל"ת, מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה, תכנית לקידום תעסוקה.

עצמאיים ובעלי עסקים – מענק סיוע מידי, מענק סיוע סוציאלי לעסקים בעלי הכנסה שנתית חייבת עד 640,000 ₪, מענק סיוע לעסקים עם מחזור שנתי עד 100 מיליון ₪, מענק סיוע לעסק חדש, מענק ארנונה, הגדלת הלוואות מסובסדות בערבות המדינה ובתנאים משופרים, הארכת תוקף רישיון עסק.

בנוסף, כוללת המצגת נושאים נוספים, כגון: פטור ממס על משיכת כספים מקרן השתלמות, תכנית האצה לתעסוקה ועוד...

 

ההטבות מותנות בעמידה בתנאים שונים וחלקן דורשות תחילה תיקון חקיקה בכנסת.

 

לצפייה במצגת – לחץ כאן

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5511-מצגת-תוכנית-הסיוע-החדשה-לשכירים-עסקים-ועצמאיים.aspx

© כל הזכויות שמורות