ralc.co.il

true

הרצאה מוקלטת לסוף שנת 2020 בסימן הקורונה

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  09.12.2020

הרצאה מיוחדת בנושא:

תכנוני מס לסוף שנת המס 2020 והערכות לשנת 2021

בסימן ודגש על פתרונות מיסוי למרות ועקב משבר הקורונה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

לפניכם  הרצאה אשר נערכה ביום 3.12.2020, הכוללת תכנוני מס לסוף שנת 2020 והערכות לשנת 2021 – בסימן משבר הקורונה, בכנס של איגוד לשכות המסחר בישראל, הכוללת בין היתר את הנושאים הבאים:

 

היערכות לשינוי מדיניות מיסוי בשנת 2021 – גילוי מרצון? דיבידנד מוטב?

הכרה בהוצאות עבודה מהבית – לעצמאים/לשכירים – החזרי מס צפויים,

סוגיות בתקנות פחת מואץ עקב הקורונה,

סוגיות בתביעות למענקי החזר הוצאות עקב הקורונה,

היבטי מיסוי בפירוק חברות,

מימוש הפסדים וקיזוזם לצרכי מס,

מימוש הפסדים מירידת ערך מלאי, חובות אבודים, הפרשה להוצ' עתידיות,

מיזוג חברה רווחית עם חברה מפסידה,

עצמאי, חברה או חברה משפחתית/בית? – שיקולים וקריטריונים,

שיקולים ומוניטין במעבר מעצמאי להתאגדות כחברה,

רה-ארגון –מיזוגים ופירוקים, מכירת פעילות ומוניטין ועוד...הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5588-הרצאה-מוקלטת-לסוף-שנת-2020-בסימן-הקורונה.aspx

© כל הזכויות שמורות