ralc.co.il

true

מצגת בנושא: דגשים חשובים במילוי דוחות שנתיים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  27.07.2021

מצגת בנושא:

דגשים חשובים בהגשת ומילוי דוחות שנתיים והטפסים הנלווים
הן בצד המהותי אזרחי והן בהיבטים הפליליים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

לפניכם מצגת מקיפה של עו"ד ורו"ח רמי אריה, מהרצאה אשר נערכה ביום 25.7.2021 ללשכת רואי חשבון בישראל,
במסגרת מפגש מס' 7 להשתלמות לרכישת פרקטיקה עצמאית לרו"ח, בנושא: דגשים בהכנה ומילוי דוחות שנתיים והטפסים הנלווים,
והפליליות הכרוכה באי דיווח נאות,
הכוללת בין היתר את הסוגיות הבאות:

 

חייבים בהגשת דוח שנתי ליחיד - והסנקציות הפליליות בגין אי הגשתו
פטורים מהגשת דוח שנתי ליחיד,

חשיבות המילוי הנכון, המלא ובגילוי נאות של הנספחים לדוח השנתי,

חישוב חבות/החזר המס,
סקירת הליכי דיוני שומה לגבי הדו"ח השנתי - שומות והשגות

הטבות והקלות במס – ניכויים, זיכויים, נ"ז, פטורים, קיזוז הפסדים,

הכנסות מהשכרת נכסים, הכנסות מני"ע סחירים ועוד...

 

 

 

לצפייה במצגת המלאה –  לחץ כאן

 

 

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5715-מצגת-בנושא-דגשים-חשובים-במילוי-דוחות-שנתיים.aspx

© כל הזכויות שמורות