ralc.co.il

true

אי דיווח על מכירת ביטקויין מהווה עברה פלילית

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  11.09.2021

אי דיווח על מכירת ביטקויין מהווה עברה פלילית

רמי אריה, עו"ד רו"ח

אם אתם מחזיקים במטבעות וירטואליים כדוגמת ביטקויין ולייטקוין ומוכרים אותם מידי פעם, וטרם דיווחתם על ההכנסות מהמכירה, כדאי שתפעלו מהר לדיווח כזה כחוק ולו בדיעבד. שכן, אי הדיווח על המכירה מהווה עבירה פלילית. כאשר מדובר בפעילות רבה בתחום המטבעות הוירטואליים יש חובה לפתוח תיק אצל פקיד השומה, תוך בחינה מראש, אם כדאי לפעול כעצמאי או כחברה. 

ביום 2.9.2021 רשות המסים פרסמה הודעה , לפיה הרשות עצרה אדם שכיר, אשר לא דיווח על הכנסות ממכירת המטבעות הוירטואליים, והיא מרחיבה את החקירה במישור הפלילי כנגד ישראלים המחזיקים וסוחרים במטבעות וירטואליים ולא דיווחו על כך לרשות המסים.

כך כבר במסגרת חקירה אשר נערכה ע"י יחידת יהלום, היחידה הארצית למאבק בפשיעה ברשות המסים, נעצר עובד שכיר בחברה לניתוח מערכות מידע, בחשד להשמטת הכנסות בהיקף של כ-4.3 מיליון ₪ מסחר במטבעות וירטואליים, במטרה להתחמק מתשלום מס.

מסתבר כי החוקרים מנהלים מזה זמן חקירה סמויה, לאיתור ישראלים המחזיקים וסוחרים במטבעות קריפטוגרפים בישראל.. במסגרת חקירה זו, עלה גם שמו של אותו שכיר כחשוד שביצע עסקאות רבות של קניית ומכירת נכסים וירטואליים שונים, לכל הפחות החל משנת 2017, ללא דיווח על הרווחים לרשות המסים.

בחקירה הסמויה נמצאו עסקאות רבות מאוד של המרת מטבעות וירטואליים בהיקף של מיליוני שקלים וכן אותרו כתובות של ארנקים דיגיטליים המשויכים לחשוד, והשימוש בהן נועד, על פי החשד, לטשטש את זהותו של החשוד כבעלים של הכספים.

בדוחות המס לשנים 2017-2019 הופיעו הכנסות החשוד והכנסות בת זוגו כשכירים בלבד והושמטו ההכנסות שהופקו מעיסוקו במסחר במטבעות וירטואליים בהיקף של למעלה מ-4.3 מיליון ₪. יתרה מזאת, בדוחות לשנים 2018-2019, לא סומן כמתחייב כי היו לו הכנסות ממימוש מטבעות וירטואליים.

בחקירתו אישר החשוד כי פתח חשבון מסחר בבורסה, והשקיע בו כ- 100,000 ₪,וכן אישר כי ביצע בעצמו פעולות בזירת המסחר, בעיקר, ביטקוין ולייטקוין. ובשלב מסוים העביר חלק מהכסף לבורסה אחרת לצורך השקעה במטבע מסוג דוגקוין.

כשנשאל מדוע לא דיווח לרואה החשבון על ההכנסות מסחר במטבעות וירטואליים השיב, בין היתר, שלא מדובר בהכנסות. לטענת החשוד, הוא לא דיווח על ההכנסות הללו כי לא משך את הכסף, אלא המשיך להשקיע, ובסיכום הכללי על פני השנים הוא לא הרוויח.

נזכיר, כי רשות המסים פרסמה חוזר בנושא מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר, באשר לאופן החיוב במס הכנסה ומע"מ על הרווחים מעסקאות במטבעות וירטואליים, כפי שפרסמנו במאמרנו בנושא מיסוי "מטבע דיגיטלי" כדוגמת הביטקוין והלייטקוין.

בהתאם לחוזר זה, ניתן לתכנן מראש את אופן ההשקעה במטבעות הוירטואליים, ואת המבחנים שיחולו לעניין אופן הדיווח על הרווחים ממכירתם בעתיד, כרווח הון או כהכנסה עסקית. ככל שכבר נעשתה ההשקעה בשנים קודמות, כדאי מאד לפנות אלינו ולדווח עליה בהקדם בטרם תגיע החקירה הפלילית בגינה.

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5739-אי-דיווח-על-מכירת-ביטקויין-מהווה-עברה-פלילית.aspx

© כל הזכויות שמורות