ralc.co.il

true

היבטים בהעברה בין-דורית-מדור ההורים לדור הילדים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  10.11.2021

היבטים בהעברה בין-דורית - מדור ההורים לדור הילדים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

העברת נכסים ועסקים מדור ההורים לדור הילדים, בין היתר, בדרך של הורשה או בדרך של מתנה, מהווה אתגר מורכב עם השלכות באספקטים רבים: מיסויות, משפחתיות, משפטיות, כלכליות, מסחריות ואחרות, שיש לעשות בזהירות ובמקצועיות. תכנון המתאים להורשת הנכסים במשפחה אחת אינו מתאים בהכרח למשפחה אחרת.

תכנון מראש בהעברה בהורשה, או במתנה לדור הילדים, הינו מורכב יותר כאשר יש בין הנכסים גם נכסי מקרקעין, בין אם מדובר בדירות מגורים ובין אם מדובר במקרקעין מסחריים ואפילו הם מוחזקים בידי המשפחה כבר דור שני או שלישי (מסבא וסבתא).

חשוב לעשות תכנון מוקדם כאשר יש נכסים עסקיים כגון: בעלות על חברות ועסקים אשר דור ההורים רוצה למצוא את הדרך המיטבית כדי להעביר אותם לילדים, או להעביר תחליף בשווי הוגן במקומם (הערכת שווי), לילדים שאינם מעוניינים דווקא בבעלות על החברות ובמעורבות בעסקים.

העברה של הנכסים מדור לדור, יכולה להתבצע בדרך של מתן מתנה, הורשה בצוואה, נאמנות, קיום הסכמי יחסי ממון ודרכים נוספות, אשר יש להתאימם, כל מקרה לגופו. בהחלט תלוי גם בהיקף הנכסים שיש לחברה.

לכל אחת מדרכי העברה אלו יש משמעויות מיסויות, משפטיות וכלכליות שונות.

לא לשכוח שלהעברה בין דורית של הנכסים, יש ברוב המקרים גם משמעויות רגשיות ומשפחתיות, אשר יש לקחת אותם בחשבון, כדי לשמור על המשפחה ולמנוע סכסוכים פנים משפחתיים קשים בין היקרים לנו. לפעמים בהחלט כדאי לקחת יועץ משפחתי, או אפילו פסיכולוג לעזר.

במקרים של עסקים מורכבים מוצע לערוך "אמנה משפחתית" שתגובש ככל האפשר על ידי דור ההורים ודור הילדים/הנכדים גם יחד. במסגרת האמנה המשפחתית ניתן יהיה לתת ביטוי מוסכם לרצונות כל הצדדים בהבנה והסכמה. בגלל שאמנה כזו אינה בהכרח אכיפה בבתי המשפט, יש לגבות אותה בהסדרים פנימיים משפטיים, כגון: בהסכם יחסי ממון, צוואות, חוזי/תקנון בעלי מניות, הסכמי עבודה ועוד – שהם אכיפים משפטית.

כך למשל, העברת עסק פעיל בין דורות, יכולה להתבצע בדרך של העברת חלק מהזכויות בעסק כבר במהלך חיי המוריש באופן מלא או הדרגתי.

חלק מהמודלים המקובלים להעברת חברה/עסק פעילים בין הדורות, הם:

     1.  "מודל דור ההמשך" - הדור הממשיך משתלב בעסק בהדרגה עד לקבלת הניהול בו. בעוד שבשלבים הראשוניים הדור המוריש נשאר בשליטה על העסק.

     2.  "מודל ההפרדה" – הדור הממשיך מקבל את ההחלטות הניהוליות המשמעותיות, אך העסק מנוהל ע"י אדם חיצוני שינטרל את ההשפעות המשפחתיות ויסייע בקבלת החלטות מקצועיות בעסק.

    3.  "מודל חלוקה" – כל אחד מדור ההמשך מקבל ניהול על עסק/תחום מסוים לפי כישוריו האישיים והמקצועיים.

אין ספק כי מדובר במהלך פסיכולוגי מורכב עבור דור ההורים - בעלי העסקים, המעבירים את השרביט לדור ההמשך, הנאלץ להתמודד בצורה מוחשית עם עתידו והזדקנותו, הכולל דילמות לא מעטות. אולם, כדי להבטיח המשך תפקוד העסק בצורה הטובה ביותר, וכדי למנוע קשיים וסכסוכים עתידיים אפשריים בין בני המשפחה, חשוב להיערך מראש לתרחישים שונים ולהתאים את הפתרון המיטבי לכל משפחה.

לסיכום, תכנון מקדים והיערכות מתאימה מראש, יכולים למנוע תאונות מס למעבירים ולמקבלים. נשמח לעמוד לרשותכם לביצוע וליווי הליך העברה בין דורית באופן הנכון והיעיל ביותר, תוך בחינת השיקולים המיסויים, המשפחתיים, הכלכליים, המשפטיים, המסחריים ועוד. שכן, תכנון המתאים למשפחה אחת אינו מתאים בהכרח למשפחה אחרת.

 

מאמר זה הוא מאמר ראשון - מתוך סדרת מאמרים יפורסמו באתר מיסים ועסקים   
אשר בהם יידונו האספקטים הכרוכים בנושא "העברה בין דורית" בהרחבה
משפטית, מיסוי מקרקעין, מס הכנסה, דיני משפחה ועוד  

  

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5762-היבטים-בהעברה-בין-דורית-מדור-ההורים-לדור-הילדים.aspx

© כל הזכויות שמורות