ralc.co.il

true

הצהרת הון יזומה לתושב חוזר, סיכול חוזה קורונה

משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות'

 |  22.12.2021

חידושים ועדכונים במיסוי

החשיבות בהכנת הצהרת הון יזומה לתושבים חוזרים ועולים חדשים,

                 סיכול חוזה - הסכם שכירות מבוטל עקב משבר הקורונה,    
יזמות והשקעות בתחום הקנאביס

 

משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות '

  

1.    החשיבות בהכנת הצהרת הון יזומה לתושבים חוזרים ועולים חדשים

מומלץ כי כל תושב חוזר ותיק או עולה חדש, לכל המאוחר עם סיום תקופת ההטבות, יכין "הצהרת הון יזומה" בצירוף כלל המסמכים המאמתים, כדי לקבע את ההון אשר נצבר בחו"ל, כאשר על הון זה לא חלו דיני המס בישראל בעת צבירתו בשל היותם "תושבי חוץ ".

סעיף 135 (1) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א – 1961 (להלן: "הפקודה") קובע: "כדי להגיע לידיעה מלאה בדבר הכנסתו של אדם - רשאי פקיד השומה לדרוש ממנו בהודעה בכתב למסור לו כל דו"ח שיצוין בהודעה, ובכלל זה דו"ח על הונם ונכסיהם של אותו אדם, או של בן זוגו ושל ילדיהם שהם זכאים בעדם לנקודות זיכוי או לנקודות קצבה... וכן רשאי פקיד השומה לדרוש שיתייצב בפניו - בעצמו או על ידי נציגו.

להמשך קריאה – לחץ כאן

 

2.    בית המשפט קבע: הסכם השכירות מבוטל עקב משבר הקורונה

בית משפט השלום דן בתביעה לתשלום דמי שכירות אשר הוגשה על ידי בעל נכס מקרקעין נגד מפעיל מועדון התיאטרון ביפו. מדובר במועדון ותיק אשר פעל במשך שנים ארוכות באותו מקום ביפו ונהנה מקהל מבקרים קבוע .  

עם פרוץ משבר הקורונה והטלת ההגבלות על התקהלות של בני אדם נאלץ המועדון לסגור את שעריו וכעבור חודשים אחדים הפסיקה החברה אשר הפעילה את המועדון לשלם את דמי השכירות .

המשכיר הגיש תביעה נגד החברה ונגד בעליה לתשלום דמי השכירות וכן פתח תיק הוצאה לפועל לביצוע של שני שיקים אשר הופקדו בידיו מראש.

החברה הגישה התנגדות לביצוע השטרות ורשם ההוצאה לפועל העביר את הדיון בהתנגדות לבית המשפט אשר איחד את הדיון בין שני ההליכים (ההתנגדות לביצוע שיקים והתביעה הכספית שהוגשה נגד בעל החברה).

 להמשך קריאה – לחץ כאן

 

3.    יזמות והשקעות בתחום הקנאביס

לאחרונה יותר ויותר משקיעים ויזמים נכנסים להשקעות ולמיזמים שונים ומגוונים בתחום הקנאביס. אין ספק שמדובר בתחום מסחרי מסקרן המצוי בהתפתחות מתמדת בכל העולם וגם בישראל ואשר עשוי לטמון בחובו פוטנציאל רווח גדול, עם זאת, לצד פוטנציאל הרווח חשוב להיות ערים גם למאפיינים הייחודיים הכרוכים בהתקשרות במיזם בתחום הקנאביס והסיכונים הכרוכים בכך.

מטבע הדברים, כל מיזם טומן בחובו סיכונים מסחריים כגון הסיכון שמתחרה יקדים אותך בפיתוח המוצר ו/או בחדירה לשוק, הסיכון שהביקוש למוצר יהיה נמוך מהמצופה, הסיכון שעלויות הפיתוח או הייצור יהיו גבוהות מהמצופה, קשיים בייצור, הפצה ו/או שיווק המוצר וכד'.

כל אלה הינם כמובן שיקולים חשובים שיש לקחת בחשבון בכל עסקה ועסקה אולם לצד שיקולים אלה, יש לקחת בחשבון גם את שיקולי הרגולציה הייחודיים לכל ענף מסחרי וכאשר עסקינן בענף הקנאביס שיקולים אלה תופסים מקום מיוחד ומצריכים היערכות ובדיקה מעמיקה.

מהם אם כן השיקולים הפרטניים השונים שיש לקחת בחשבון בעת התקשרות במיזם בתחום הקנאביס.

להמשך קריאה – לחץ כאן

 

 

(*) רמי אריה עו"ד רו"ח הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות '

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5795-הצהרת-הון-יזומה-לתושב-חוזר-סיכול-חוזה-קורונה.aspx

© כל הזכויות שמורות