ralc.co.il

true

ביטול חוזה, הרמת מסך, מעבר מעצמאי לחברה

משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות'

 |  12.01.2022


חידושים ועדכונים במיסוי

ביטול חוזה עקב הפרתו ע"י הצד שכנגד, הרמת מסך ופיצוי לקוחות, היבטי מיסוי במעבר מעצמאי לחברה,
סכסוכי ירושה - ביטול צוואה מאוחרת

 

משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות '

  

        1.    הסדרים חוקיים לביטול חוזה בעקבות הפרתו על ידי הצד שכנגד

ההסדר הנפוץ ביותר לביטול חוזה הוא הסדר המאפשר לאחד הצדדים לבטל את החוזה עקב הפרתו על ידי הצד שכנגד מכוח סעיפים 6-9 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה). כאשר אחד הצדדים מפר הסכם שנערך בינו לבין צד ב' עומדת לצד השני הזכות לבטל את ההסכם, אולם זאת רק בהתקיים מספר תנאים ...

להמשך קריאה – לחץ כאן

 

        2.    הרמת מסך כנגד בעל חברה, מה שמחייב אותו לפצות את לקוחותיו           באופן אישי

ביום 26.12.22 ניתן פסק דינו של בית משפט השלום בתל אביב במסגרתו חויב בעליה של חברה שעסקה ביבוא אישי של כלי רכב לפצות את לקוחות החברה על כך שהוא מסר בשם לקוחותיו הצהרות כוזבות למכס בדבר שווי הרכבים שאותם הוא ייבא עבורם ...

להמשך קריאה – לחץ כאן

 

        3.    היבטי מיסוי במעבר מעסק עצמאי לחברה

בעלי עסקים רבים מתחילים את דרכם כעוסק מורשה (או אף עוסק זעיר), אולם בשלב מסוים, עם התפתחות העסק וגידול בהיקף פעילותו, מתעורר הצורך להעביר את פעילות העסק מידי היחיד למסגרת של חברה בערבון מוגבל. ניהול עסק באמצעות חברה בע"מ טומן בחובו מספר יתרונות בייחוד כאשר מחזור הפעילות של העסק גדל מעל רף מסוים, אם במישור המס ואם במישור האזרחי, לרבות אפשרות לקבלת אשראי, היבטי ניהול ארגוני, מערך קבלת החלטות, אפשרות לשתף בני משפחה בעסק, ויצירתו של מנגנון שיוכל להמשיך ולתפקד גם לאחר פטירת הבעלים ...

להמשך קריאה – לחץ כאן

 

        4.    סכסוכי ירושה - ביטול צוואה מאוחרת

סכסוכי ירושה הם תופעה מצערת הפוקדת משפחות לא מעטות. בראש ובראשונה סכסוכי ירושה גורמים לפגיעה קשה במרקם היחסים בתוך המשפחה באופן שקשה לתקנם בהמשך וכן להוצאת משאבי כסף וזמן רבים הנדרשים לצורך הבירור המשפטי של הסכסוך. יתרה מזאת, סכסוכי ירושה הם הדבר האחרון אותו ייחל המוריש ובנוסף יש בהם, לא אחת, כדי להביא לחלוקה של העיזבון באופן שונה מזה שרוצה המוריש.

להמשך קריאה – לחץ כאן

 

         

        (*) רמי אריה עו"ד רו"ח הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות '

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5809-ביטול-חוזה-הרמת-מסך-מעבר-מעצמאי-לחברה.aspx

© כל הזכויות שמורות