ralc.co.il

true

ארכה להחזרי מענקי הקורונה עד 30.6.2022

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  09.03.2022

ארכה להחזרי מענקי הקורונה עד 30.6.2022

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

רשות המיסים לא תפעל לאכוף את החזרי מענקי הקורונה עד ליום 30.6.2022. למעט, החזרים שנדרשו מעצמאים שמחזורם עלה בשנת 2020 לעומת שנת 2019 או כאלו שהפסידו עד 10% בלבד. אולי בגלל שרשות המיסים הגיעה למסקנה כי הנוסחה למענקים שנקבעה בחוק, היא המחייבת ולא כל מיני פרשנויות שהומצאו בדיעבד לפיהם נדרשים ההחזרים.

כך לפי הודעת רשות המיסים מיום 8.3.2022 כפי שפורסמה, במסגרת דיון של וועדת הכלכלה של הכנסת. כי תינתן דחייה להחזרת מענקי הקורונה שנדרשו על ידי רשות המיסים עד ליום 30.6.2022, למעט החזרים מעצמאים שמחזורם עלה או הפסידו עד 10% - אשר נדרשים להחזיר את המענקים עד ליום 30.6.2022.

כפי שכבר הבהרתי בריאיון לתכנית הרדיו "צבע הכסף", לדעתי אין מקום לדרוש החזרי מענקים אשר דווחו ושודרו לאתר רשות המיסים, בדיוק כפי שרשות המיסים קבעה בעצמה.

עולה כעת כי כנראה גם רשות המיסים אינה בטוחה כי רוב העוסקים אכן נדרשים להחזיר את המענקים אשר קיבלו עקב נזקיהם מהשפעת מגפת הקורונה.

החלטה זו של רשות המיסים נמסרה לוועדת הכלכלה של הכנסת על ידי סמנכ"ל שירות הלקוחות שלמה אוחיון, כי עד לתאריך 30.6.2022 חובת ההחזרים תחול רק על אלו אשר חוו עליה במחזור או הפסידו עד 10%, כשכל השאר יקבלו אפשרות להתארגן ולהחזיר את הכספים לאחר חודש יוני 2022 .

המשמעות היא, כי בשלב זה, במידה ורשות המיסים תחליט להתחיל בהליכי אכיפה הם יחולו רק לגבי עצמאים שהיו להם הפסדים או עד 10% הפסד.

נציין, כי לא הובהר איך בדיוק יחושב ה- 10% הפסד ?!

אנו ממליצים לאלפי העוסקים אשר קיבלו מרשות המיסים דרישה להחזיר את מענקי הקורונה אשר קיבלו, להמתין עם השבתם לידי הרשות. לפי הצורך - להגיש השגות או עררים. הנכם מוזמנים להיעזר ולהתייעץ עימנו, כעורכי דין ורואי חשבון אשר להם הניסיון והידע המקצועי בהתדיינויות מול רשות המיסים.

 

לקריאת הודעת רשות המיסים לגבי ההחזרים – לחץ כאן

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5849-ארכה-להחזרי-מענקי-הקורונה-עד-30-6-2022.aspx

© כל הזכויות שמורות