ralc.co.il

true

תקן חשבונאות מס' 25

16.03.2006

מצגת - תקן חשבונאות מס' 25
סקירה של תקן חשבונאות מס' 25 שפורסם על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, העוסק בהכרה בהכנסה: מתי יש ליישם את התקן, מכירת סחורות, הספקת שירותים, ריבית תגמולים ודיבידנדים, ואיך התקן משתלב עם פקודת מס הכנסה.
עמי אללוף, חשבונאי

נא להמתין עד עליית המצגת....


לצפייה במצגת לחץ כאן

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-623-תקן-חשבונאות-מס-25.aspx

© כל הזכויות שמורות