ralc.co.il

true

מצגת - מע"מ בעסקאות מקרקעין

11.04.2006

מבוא: החבות במע"מ, הגדרת מקרקעין, דגשים בהגדרת מכר.עסקה במקרקעין: מהי עסקה במקרקעין, החייב במס בעסקת מקרקעין, דוגמאות לעניין עסקאות במקרקעין והחבות במס, מועד החיוב במס, ניכוי תשומות ברכישת דירות מגורים, הפסקת עיסוק לפי סעיף 137א, עסקאות קומבינציה: מהות, מתן שירותי בניה, מועד החיוב במס (פס"ד ניכן), אופן קביעת המחיר.
אמיר סוראיה, רו"ח

עקב מגבלות טכניות - לא ניתן להוריד את המצגת

נא להמתין עד לעליית המצגת...

 


לצפייה במצגת לחץ כאן

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-643-מצגת-מע-מ-בעסקאות-מקרקעין.aspx

© כל הזכויות שמורות