• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםדיני עבודהקרן גמל, פנסיה, השתלמותהגדלה נוספת של ההפרשות לביטוח פנסיוני

הגדלה נוספת של ההפרשות לביטוח פנסיוני

הילה פורת, עו"ד

 |  26.01.2017

מיום 1.1.2017 - הגדלה נוספת של ההפרשות לביטוח פנסיוני

הילה פורת, עו"ד

 

ביום 3/4/2016 נחתם הסכם קיבוצי כללי (מסגרת) להגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק (בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה) (להלן-"ההסכם"), לפיו יועלו ההפרשות לביטוח הפנסיוני של כלל העובדים במשק. ביום 20/6/2016 פורסם צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק (להלן - "צו ההרחבה") שהרחיב הוראות מההסכם על כל העובדים והמעבידים בישראל.

להלן עיקרי צו ההרחבה:

הגדרות:

"השכר הקובע" – כהגדרתו בהסכם החל על העובד, ולא פחות מהשכר המבוטח המתחייב על פי צו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה

"קרן פנסיה" – קרן פנסיה חדשה או קרן פנסיה כללית או קרן פנסיה ותיקה, כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה-2005

"קופת ביטוח/קופת גמל" – כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה – 2005

"יום התחילה" – יום 1/7/2016

תשלומים לקרן פנסיה ו/או לקופת ביטוח/קופת גמל שאינה קרן פנסיה

החל מיום 1/7/2016, כל עובד יבוטח, בגין שכרו הקובע, בשיעורים שלא יפחתו מהשיעורים המפורטים להלן :

ניכוי מהעובד לרכיב תגמולים:

החל מיום 1/7/16 – יוגדלו דמי הגמולים ל- 5.75%

החל מיום 1/1/17 – יוגדלו דמי הגמולים ל- 6%

תשלום המעסיק לרכיב תגמולים:

החל מיום 1/7/16 – יוגדלו דמי הגמולים ל- 6.25%

החל מיום 1/1/17 – יוגדלו דמי הגמולים ל- % 6.5

 

תשלום המעסיק לתגמולים בקופת ביטוח/קופת גמל שאינה קרן פנסיה כמפורט בסעיף זה, יכלול את תשלום המעסיק עבור רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד, כאשר בכל מקרה, שיעור הפרשות המעסיק לחלק התגמולים לבדו לא יפחת מ- 5% מהשכר הקובע. עוד מובהר, כי ככל שיהיה צורך בהגדלת העלויות בשל הכיסוי בגין אובדן כושר עבודה (מעבר ל 6.25% או 6.5% בהתאמה) העלויות למעסיק בגין רכישת אובדן כושר עבודה כאמור, יחד עם הפרשות המעסיק לדמי גמולים, לא יעלו בכל מקרה על 7.5% מהשכר הקובע.

 

תשלום המעסיק לרכיב פיצוי פיטורים

שיעור הפרשת המעסיק לרכיב פיצויים לקרן פנסיה ו/או לקופת ביטוח ו/או לקופת גמל, יהיה בהתאם לקבוע בהסכם החל על העובד והמעסיק ובלבד, שבכל מקרה לא יפחת מ- 6% מהשכר הקובע.

היה אצל המעסיק שיעור הפרשה שונה לרכיב פיצויי פיטורים בין קופת ביטוח/קופת גמל שאינה קרן פנסיה לבין קרן פנסיה, יהיה רשאי המעסיק, לגבי עובד קיים ולגבי עובד חדש שייקלט לאחר יום כניסתו של צו ההרחבה לתוקף, להשוות את שיעור ההפרשה לרכיב פיצויי פיטורים לשיעור ההפרשה לרכיב פיצויי פיטורים הנהוג בקרן הפנסיה שלא יפחת מ- 6% מהשכר הקובע כאמור, ובלבד : שלא יפגע שיעור ההפרשה לרכיב פיצויי פיטורים בגין עובד קיים; ושלא יפגע עובד חדש הבא עם פוליסה קיימת בשיעורי ההפקדה הנקובים בפוליסה לרכיב פיצויים (ויחולו בעניינו שיעורים לרכיב פיצויים שלא יפחתו מהנקוב בפוליסה). מובהר, למען הסר ספק כי על עובד כאמור יחול סעיף 14 ככל שזה חל על המעסיק לגבי עובדיו והוא יהיה רשאי לעבור במהלך תקופת עבודתו לכל סוג קופת גמל אחרת בלי ששיעור ההפקדה בגינו לפיצויים ייגרע.

אין באמור כדי לשנות משיעור ההפרשות לרכיב פיצויי פיטורים לגבי עובד קיים בהתאם להסכמים החלים עליו ערב כניסתו לתוקף של צו זה (לרבות לעניין הסדר סעיף 14 ככל שהיה), בלי קשר לסוג קופת הגמל בה מבוטח אותו עובד.

למען הסר ספק, עובד המבוטח בקופת ביטוח/קופת גמל שאינה קרן פנסיה והמעסיק מפריש לו 8.33% לרכיב פיצויי פיטורים וחל עליו סעיף 14, ועבר לקרן פנסיה, תימשך לגביו ההפרשה בשיעור 8.33% וימשיך לחול עליו סעיף 14 על הפרשות סיק לרכיב פיצויי פיטורים בשיעור 8.33% .

 

מובהר, כי מלבד האמור בצו זה, אין בו כדי לשנות ו/או לגרוע מההגדרות והתנאים הקבועים בדין או בהסכם החל על העובד, לרבות ככל ששיעורי הפרשות גבוהים מהמפורט בסעיף 2 לעיל, ו/או לעניין סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. אין באמור בשיעורי ההפרשות המפורטים בסעיף 2 לעיל, כדי לגרוע מזכותם של עובד ומעסיקו לסכם על שיעורים גבוהים יותר.

 

* המאמר לקוח מתוך המהדורה החדשה (נובמבר 2015) של הספר דיני עבודה המדריך המלא (הילה פורת, עו"ד). הספר ערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) ומהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר.  ועכשיו - במבצע 40% הנחה עד ליום 31.1.17 בלבד !!!

עו"ד הילה פורת, בעלת משרד המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מחברת הספרים: המדריך המלא והמעשי להליך פיטורים כדין (הגבלות, הנחיות מפורטות וטפסים) - חדש !!!, ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה" ומנהלת פורטל "עולם העבודה".

 

 

הוסף למועדפים
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש מאי
לא רשומים אירועים לחודש יוני
לא רשומים אירועים לחודש יולי